3 miesiące wsparcia gratis Promocja
 • PrestaShop Zaawansowane Magazyny
 • PrestaShop Zaawansowane Magazyny
 • PrestaShop Zaawansowane Magazyny
 • PrestaShop Zaawansowane Magazyny
 • PrestaShop Zaawansowane Magazyny
 • PrestaShop Zaawansowane Magazyny
 • PrestaShop Zaawansowane Magazyny
  • Zarządzaj wieloma magazynami, w których znajdują się Twoje produkty i kombinacje bezpośrednio w PrestaShop
  • Prowadź w PrestaShop magazyny sklepów stacjonarnych oraz dostawców i hurtowni, z którymi się integrujesz
  • Lista magazynów i stanów na stronie produktu
  • Włącz wielokrotny wybór dostawy dla zamówień, w których bierze udział wiele magazynów
  • Inteligentny work-flow dla zamówień z produktami pochodzącymi z wielu magazynów
  • Automatyzacja ruchów magazynowych i dostaw
  • Wsparcie dla zewnętrznych integracji: ERP, Amazon, Allegro, Baselinker, itp.

  Koniec promocji za

  Licencja
  Wsparcie techniczne
  • Dostęp do pomocy technicznej HelpDesk
  • Dostęp do aktualizacji modułów
  • Dostęp do indywidualnego wsparcia PrestaShop
  • Wydłuż w dowolnym momencie
  W stopce strony znajdziesz link do Instrukcji Instalacji Modułu. Na HelpDesk możesz skorzystać z usługi darmowej instalacji w ciągu do 5 dni lub z płatnej ekspresowej usługi instalacji w ciągu do 48 godzin.

  To rozszerzenie pozwoli Ci skonfigurować moduł niezależnie w wielu sklepach Multistore. Bez tego rozszerzenia będziesz mógł używac modułu tylko w jednym sklepie Multistore.

  Wdrożenie dostarczonej przez Ciebie spersonalizowanej grafiki dla modułów kupionych w naszym sklepie. Sprawdź jakie pliki graficzne przygotować, abyśmy zmodyfikowali wygląd modułów do Twojego sklepu.

  +663 punktów w Programie Lojalnościowym
  Opis szczegółowy

  Zaawansowane Zarządzanie Magazynami w PrestaShop 1.7

  Z tym modułem Twój sklep umożliwi Ci zarządzać wieloma magazynami, np. gdy masz wiele sklepów stacjonarnych lub gdy integrujesz się z wieloma hurtowniami. 

  • Utwórz i zarządzaj wieloma magazynami bezpośrednio w PrestaShop
  • Automatyczne i ręczne ruchy magazynowe, np. dostawy
  • Magazyny dla produktów i kombinacji
  • Połącz magazyny z dostawcami i hurtowniami lub sklepami stacjonarnymi
  • Informacja na stronie produktu o ilościach produktów w wielu magazynach
  • Wielokrotny wybór dostawy, jeśli produkty w zamówieniu znajdują się w magazynach

  Zanim przetestujesz moduł w sklepie demo
  W bazie wiedzy znajdziesz instrukcję, jak prawidłowo uruchomić wszystkie funkcje modułu: 
  https://helpdesk.prestashow.pl/kb/faq.php?id=79

  Z którego magazynu produkt trafi do zamówienia? 

  Moduł obsługuje 3 metody zarządzania magazynem:

  • AVCO - średnia ważona
  • FIFO - pierwsze weszło, pierwsze wyszło
  • LIFO - ostatnie weszło, pierwsze wyszło

  Dostawy oraz ruchy magazynowe

  Ilości produktów i kombinacji możesz dodawać i edytować pojedynczo oraz masowo, tworząc "Dostawę" lub przenosząc ilości między magazynami. Każda edycja ręczna, dostawa oraz ruch magazynowy zostanie zapisany w Historii ruchów magazynowych.

  Podając ilość produktu możesz oznaczyć "ilość do sprzedaży", która oznacza, że ​​ilość ta będzie dostępna w Twoim sklepie. Pozostała ilość będzie uznana, jako zarezerwowana (tj. dla innych celów).

  Metody dostawy oraz odbiór osobisty w magazynach

  Magazyny możesz zintegrować z dostępnymi w Twoim sklepie metodami dostaw.

  • Przypisz do magazynów metody dostaw (wybierz spośród modułów dostaw, z których korzystasz)
  • Ustaw komunikat dla klienta o dostępności i niedostępności towaru
  • Każdy magazyn może dostarczać towar w innym czasie
  • Włącz możliwość Odbioru Osobistego w magazynie
  • Włącz wielokrotny wybór metody dostawy dla magazynów biorących udział w zamówieniu.

  Zamówienie zawierające produkty z wielu magazynów

  Możesz włączyć / wyłączyć wielokrotny wybór dostawy dla klienta, jeśli w jego koszyku zakupowym znajdują się produkty dostępne w różnych magazynach. Klient w trakcie zamówienia będzie mógł wskazać dostawcę dla każdego magazynu. Dzięki temu będziesz mógł otrzymać płatność za każdą z dostaw

  • W trakcie zamówienia klient klasycznie wskaże jeden sposób dostawy dla całego zamówienia, nawet jeśli to zawiera produkty z różnych magazynów
   lub
  • W trakcie zamówienia klient wskaże sposoby dostawy dla każdego magazynu, który bierze udział w zamówieniu. 

  Jeśli włączysz opcje wielokrotnego wyboru dostawy, to w trakcie procesu zamówienia w Twoim sklepie moduł wyświetli listę dostaw dostępnych dla każdego z magazynów, które biorą udział w zamówieniu. Pod nazwą magazynu wylistowane są produkty, które będą wysyłane z tego magazynu. Klient, aby przejść dalej musi wskazać metodę dostawy dla każdego magazynu.

  Wielokrotny wybór magazynów dostosuje się wyglądem do Twojego szablonu. Aby zmienić wygląd możesz edytować pliki .css i .tpl modułu.

  Dzielenie zamówienia wg magazynów 

  Koszyk zakupowy klienta, w którym znajdują się produkty z różnych magazynów utworzy zamówienia dla każdego z magazynów, które biorą udział w zamówieniu.

  Zamówienia powstałe z jednego mają wspólny kod zamówienia (order reference), który jest uzupełniany o unikalny ID zamówienia, np. DHUQKCDTL#1, DHUQKCDTL#2, itd.

  Dzięki takiej numeracji zachowasz porządek i przejrzystość w zamówieniach, komunikacji z klientem, hurtowniami i dostawcami oraz bez problemu zintegrujesz się z zewnętrznymi systemami, np. ERP.

  IhLmWAK.png

  Stany magazynowe na stronie produktu

  Włącz listę magazynów na stronie produktu. Moduł wyświetli dostępne ilości we wszystkich lokalizacjach wraz z informacją o czasie dostawy lub możliwością odbioru osobistego. W module znajdziesz 4 gotowe wyglądy listy magazynów na stronie produktu. Wygląd możesz również edytować w plikach .css i .tpl. 

  wiele magazynow na stronie produktu prestashop

  Przenieś gospodarkę magazynową do PrestaShop 

  PrestaShop domyślnie posiada jedno pole "Ilość" w edycji produktu oraz jego kombinacji. Zaawansowane Magazyny pozwolą Ci umieścić produkty i kombinacje w wielu magazynach. Zainstaluj moduł i przejdź przez 4 kroki konfiguracji:

  1. Dodaj magazyny

  Magazyn to fizyczny lub wirtualny punkt, w którym znajduje się Twój produkt. Może być to magazyn Twojego sklepu lub magazyn hurtowni. 

  Pola opisujące magazyn: nazwa, kod, adres, dane kontaktowe. Informacje te będziesz mógł wyświetlić na froncie sklepu. Dzięki temu Twoi klienci będą wiedzieli, gdzie znajduje się towar lub odbiór osobisty.

  2. Mapowanie domyślnego pola "Ilość"

  Produkty w Twoim sklepie korzystają z domyślnego pola "Ilość". Wiele zewnętrznych integracji również korzysta z tego pola, np. integracja z Amazon, ERP, czy z Allegro.

  Nasz moduł pozostawia w Twoim sklepie domyślne pole "Ilość", jednak możesz zdecydować, co w tym polu będzie się znajdować:

  • "Ilość" = suma ilości ze wszystkich magazynów, w których znajduje się produkt, lub
  • "Ilość" = ilość z konkretnego magazynu

  Moduł będzie automatycznie uzupełniać domyślne pole "Ilość" na podstawie wskazanej przez Ciebie konfiguracji.

  3. Dodaj produkty i kombinacje do magazynów

  Po utworzeniu wielu magazynów Twoje produkty nadal korzystają z domyślnego pola "Ilość".

  Ręczne przypisanie produktu do magazynów

  Moduł dodaje zakładkę "Magazyny" w edycji produktu. W zakładce przypiszesz produkt do magazynów i zmienisz stany w magazynach. Każda ręczna zmiana ilości zostanie zapisana w historii ruchów magazynowych.

  Masowe dodanie produktów do magazynów

  Korzystając z masowego włączenia magazynów możesz przepisać wartości z domyślnego pola Ilość do wskazanego magazynu.

  4. Ruchy magazynowe

  Ruchy magazynowe zarządzane są automatycznie, tzn. zamówienie powoduje zdjęcie produktu ze stanu.

  Manualne ruchy magazynowe: 

  • W edycji produktu. Każda zmiana zostanie zapisana w ruchach magazynowych.
  • Utwórz masowe ruchy magazynowe, np. dostawę, w której masowo podasz wiele produktów oraz ich ilości.

  Automatyczne ruchy magazynowe:

  • Za pomocą modułu PShowImporter - importując i aktualizując ilości z różnych hurtowni do wskazanych magazynów.
  • Za pomocą zewnętrznego oprogramowania - możesz połączyć się do tabel w bazie danych PrestaShop za pomocą np. API. Struktura tabel Zaawansowanych Magazynów opisana jest w Bazie Wiedzy na HelpDesk.

  Połącz magazyny z hurtowniami i dostawcami

  Przepływ informacji pomiędzy dostawcami i hurtowniami, a Twoim sklepem PrestaShop przeprowadzić możesz za pomocą modułu PrestaShop Importer. Raz skonfigurowana integracja po XML, CSV lub API będzie automatycznie aktualizować stany w wielu magazynach. Zmiany będą od razu widoczne w panelu admina, w ruchach magazynowych oraz na stronie produktu.

  Datę ostatniej aktualizacji stanów magazynowych na stronie produktu możesz opcjonalnie włączyć w ustawieniu modułu.

  Integracja magazynów z ERP

  Każdy utworzony magazyn możesz zintegrować z zewnętrznymi systemami. W bazie wiedzy znajdziesz dokumentację nt. struktury bazy danych Zaawansowanych Magazynów.

  Przekaż ten wpis dostawcy Twojego programu ERP, aby zautomatyzować przepływ informacji między magazynami w Twoim oprogramowaniu, a sklepem PrestaShop:

  https://helpdesk.prestashow.pl/kb/faq.php?id=119

  Zaawansowane Magazyny w PrestaShop Multistore

  Obsługa Multistore przez ten moduł jest dodatkowo płatna. W opcji Multistore wszystkie magazyny są widoczne we wszystkich sklepach. Jeśli produkt jest w danym sklepie, to korzysta z tych samych magazynów, co we wszystkich sklepach. Innymi słowy: przypisanie magazynów do produktu, a produktu do sklepu determinuje, widoczność magazynów.

  W przyszłości rozwiniemy moduł o możliwość ukrycia magazynów w wybranych sklepach.

  Indywidualne dostosowanie modułu do Twojego modelu biznesowego

  Oto propozycje do wdrożenia w module - zapytaj o wycenę, jeśli jesteś zainteresowany.

  • Integracja sklepu i Zaawansowanych Magazynów z systemami ERP o otwartej bazie danych, np. SubiektGT
  • Automatyzacja procesów dot. przyjęć towaru, zamówień i wysyłek
  • Integracja z urządzeniami przyśpieszającymi prace, jak skanery, wagi, wyświetlacze, itp.
  • Integracja i programowaniem mikrokontrolerów oraz urządzeń IoT
  • Programowanie aplikacji mobilnych ułatwiających prace na magazynie

  Wkrótce

  • Interaktywna mapa magazynów i odbiorów osobistych
  Changelog
  Ładowanie...
  Komentarze
  Piotr
  2022-11-24
  Niestety, ale nie polecam sporo błędów i zablokowana modyfikacja kodu źródłowego co jest dużą przewagą konkurencji ponieważ tej blokady nie ma. Brak możliwości dokupienia modyfikacji kodu źródłowego więc jakiekolwiek próby przebudowania modułu pod siebie są daremne, a kontakt z helpdeskiem utrudniony. Słabo, że PrestaShop to open source, a tutaj funkcjonowania modułu nie można nawet zmodyfikować pod siebie.
  Piotr Wójcik
  2022-11-05
  Razem z Panami Kacprem i Arturem rozwinęliśmy w tym module wielokrotny wybór dostawy oraz przyjmowanie dostaw. Teraz jest to dla nas moduł dostosowany w punkt do wielokanałowej sprzedaży, którą migrujemy element po elemencie na PrestaShop. Polecam w 101%!
  prestashow.pl
  2022-10-05
  pf:
  1. Nie zanotowaliśmy żadnych problemów z modułem magazynów i płatnościami P24.
  2. Będzie działać. Przypisaną domenę można w razie potrzeby zmienić pisząc na kontakt@prestashow.pl
  3. Niestety TRIAL dla tego modułu nie jest jeszcze dostępny.
  pf
  2022-10-03
  1. Czy moduł działa przy rozdzielaniu zamówień z przelewy24.pl?

  2. Nasz sklep jest pod adresem sklep.domena.pl (pod adresem test.domena.pl mamy inna stronę testową) czy w związku z tym strona testowa może być pod adresem, który mamy dla sklepu ustawiony jako testowy: skleptest.domena.pl?

  3. https://helpdesk.prestashow.pl/kb/faq.php?id=120 - aby korzystać z bezpłatnej wersji trial musimy najpierw kupić wtyczkę? czy jest gdzieś do pobrania testowa wersja. Wolelibyśmy nie angażować całego działu księgowości przed sprawdzeniem czy wszystko co potrzebujemy będzie działało. Jak to zrobić?

  Wydaje się że wtyczka będzie tym czego potrzebujemy - mamy taką nadzieję.

  Serdecznie pozdrawiamy!
  PF




  abcplytki.pl
  2022-08-15
  Magazyny utworzone tym modułem zintegrowaliśmy ze wszystkimi dostawcami, które zintegrowaliśmy z naszym sklepem. Klientom wyświetlamy daty ostatnich aktualizacji stanów w magazynach oraz dostępności u naszych dostawców. Przepływ informacji odbywa się niemal automatycznie i w całości w PrestaShop. Moduł magazynów wspaniale współpracuje z modułem PrestaShop Importer. Polecam 100%!
  Grzegorz P
  2022-08-09
  Prowadzimy sklep stacjonarny i internetowy. Moduł sprawdza się w prowadzeniu 2 naszych i 2 odległych droppowych magazynów. Prestashow kreatywnie podchodzi do zgloszonych zagwostek. Czekamy na obsługę zamówień i ruchów magazynowych na dotykowych ekranach - mają się pojawić w tym roku :) Moduł ułatwia pracę i jest wart polecenia.
  prestashow.pl
  2022-08-01
  R, demo już działa. Zaktualizowaliśmy również opis i galerię modułu.
  R
  2022-08-01
  Demo nie działa
  Martin
  2022-01-24
  Dear Madam/Sir,
  we need a multiple warehouse system for our e-shop and I'm happy I could found your solution. I've tested some real-live scenarios in your back-office admin, but it seems, the one, very important for us, didn't work as expected. There's the case:
  Create 2 warehouses: Warehouse 1 (wh1) and Warehouse 2 (wh2) with method FIFO
  Assign 1 product without combinations to both warehouses with some quantities, ie for wh1: 2pieces, for wh2: 5pieces. Of course with allowed advanced stock management.
  Till this point everything is OK. Product quantity is 7 pieces int catalog.
  The issue comes when you create order with the product with amount of 3 pieces and set order status as shipped. Available amount for this product is not updated and still shows 7 pieces, also the quantity is not updated within product edit page - Modules (tab) - Advanced Stocks Management
  The order quantity exceeded quantity in wh1 but it should offer quantity from wh2 or do something… When I created order with 2 pieces of that product, everything went well and quantities have been updated. Please, do let us know, when the issue is fixed, so could buy this module.
  prestashow.pl
  2021-09-07
  Szanowni Państwo, moduł magazynów w sklepie demo jest zainstalowany, ale należy go samodzielnie uruchomić. W naszej bazie wiedzy tłumaczymy, jak włączyć wszystkie funkcje modułu, aby móc je przetestować: https://helpdesk.prestashow.pl/kb/faq.php?id=79
  --
  Dear customers, to test ASM in our demo store, please check how to enable main module's functions in our knowledge base: https://helpdesk.prestashow.pl/kb/faq.php?id=79
  Maciej
  2021-07-10
  Moduł w wersji demo nie działa!!!!! Ani nie pokazuje stanów z 2 magazynów (OSOBNO, a nie zbiorczo), ani w koszyku nie ma informacji, że towar z zamówienia jest na 2 różnych magazynach!!!!
  A to właśnie miał robić ten moduł.
  Michał M
  2021-05-20
  Moduł po dograniu daje spore możliwości zarządzania magazynem. Polecam.
  Patryk G
  2021-04-27
  Moduł wart posiadania jeśli planujesz preste z rozmachem :P My spieliśmy sie z SGT i wyświetlamy pościele dostepne w sklepach stacjonarnych. Ogołem porządny i modul i support.
  ElderMaster
  2021-03-22
  Hello,
  We are interested to buy this module but we identified that you have some issues on demo version. The state can't be selected and the window with warehouse configuration (Add/Edit) can't be scrolled. In conclusion on demo website we can't add warehouses.
  Thank you,
  Rajmund H
  2021-01-09
  Potrzebowaliśmy dwa magazyny dla sklepu stacjonarnego oraz wysyłkowego. Moduł podołał z pomocą helpdeska. Polecam.
  Krzysztof W
  2020-10-15
  Moduł z ogromnym potencjałem. Bardzo plastyczny, z pomocą helpdesk moduł dostosowaliśmy do prowadzonej gospodarki magazynowej. Miesiące wdrożeń przeskoczyliśmy w 3 tygodnie. Dziękuję zespołowi HD i Panu Arturowi. Polecam :-)
  prestashow.pl
  2020-10-05
  Radosław, z demem jest już wszystko OK. Dzięki za komentarz.
  Radosław M
  2020-09-17
  Demo nie działa. Od kilku dni jest problem z działaniem strony demo.

  Napisz komentarz lub pytanie

  Twoja aktywność może być pomocna dla społeczności.

  Wymagania techniczne

  Minimalne wymagania dla wszystkich modułów

  • PHP w wersji minimum 7.1
  • Rozszerzenie serwera ionCube
  • Serwer Nginx lub Apache
  • MySQL >= 5
  • Tylko PrestaShop Importer: PHP libxml w wersji > 2.9.3
  • Tylko PrestaShop Facebook Integrator: PHP 7.2 lub większe
  • Opcjonalne rozszerzenia optymalizujące wydajność: mcrypt, openssl, zip, curl, gd, pdo, varnishd, mod_pagespeed, memcached, apc

  Więcej nt. wymagań oraz wynikających z nich korzyści przeczytasz w naszej bazie wiedzy.

  Wsparcie i gwarancja

  Korzyści z posiadania wsparcia technicznego

  Wraz z modułem otrzymujesz 3-miesiące wsparcia technicznego oraz dostępu do aktualizacji. Gdy czas upłynie, będziesz mógł dalej korzystać z modułów. Dostęp do wsparcia i aktualizacji możesz odnowić w dowolnym momencie kupując dowolny z dostępnych pakietów. Pakiet obejmuje zawsze całą domenę i przypisane do niej moduły.

  Baza Wiedzy (FAQ)
  Baza wiedzy znajduje się na HelpDesk, jest darmowa i otwarta dla wszystkich. Znajdziesz w niej dokumentacje modułów oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 

  Panel HelpDesk
  To wygodny panel do komunikacji, na którym otrzymasz pomoc w instalacji i konfiguracji modułów, zamówisz indywidualną rozbudowę modułów oraz  dowolne prace programistyczne i optymalizacyjne dla sklepu i serwera.

  Aktualizacje modułów
  M
  oduły poinformują Cię o dostępnych aktualizacjach, a aktualizację wykonasz bezpośrednio w swoim sklepie 1-kliknięciem

  Licencja użytkowania modułów PrestaShow

  Licencja użytkowania modułów PrestaShow

  Pełną treść licencji znajdziesz na tej stronie. Działanie systemu licencji opisaliśmy na tej stronie. Poniżej skrót najważniejszych informacji:

  Domeny
  Moduł po zakupie możesz przypisać do 1 domeny i używać na niej moduł bez ograniczeń czasowych. Do każdej domeny możesz dodać również domenę testową / developerską. Obsługa dodatkowych domen Multistore jest dodatkowo płatna.

  Zmiana domeny
  Zmiana domeny dla licencji jest możliwa. W tym celu skontaktuj się z nami.

  Modyfikacje kodu
  Element związane z integracją modułu ze sklepem oraz front modułu (.tpl, .css) ma otwarty kod źródłowy i możesz go dowolnie modyfikować. Źródło modułu szyfrowane jest ionCube. 
  Demo

  Przetestuj w sklepie demo

  • Link do sklepu demo tego modułu znajdziesz w górnej sekcji strony
  • Język sklepu demo oraz język modułu (EN, PL, DE, ES, IT, FR) zmienisz korzystając z górnego menu sklepu demo
  • Demo zostanie automatycznie usunięte po 48 godzinach
  • W razie problemów z działaniem sklepu demo - skontaktuj się z nami

  Scrolluj do góry