Dlaczego konwersje w Google Ads pokazują się w liczbach dziesiętnych, np. 0.23?

Konwersje w Google Ads wyświetlają się w częściach dziesiętnych

W wielu przypadkach przed wystąpieniem konwersji ma miejsce więcej niż jedno kliknięcie. Nie jest to błąd - wartość konwersji wynika z ustawionego modelu atrybucji na Twoim koncie Google.

Na przykład, przed konwersją miały miejsce 4 kliknięcia, a dopiero czwarte kliknięcie doprowadziło do konwersji. Jeśli na koncie ustawiony jest liniowy model atrybucji, wtedy każde z tych kliknięć otrzymuje .25 (1/4) konwersji.

Google Analytics Conversions
W zależności od wybranego modelu atrybucji, konwersje w GA4 i Ads mogą wyświetlać się w częściach dziesiętnych

Dziesiętne części konwersji oznaczają, że na Twoim koncie NIE jest ustawiony model atrybucji ostatniego kliknięcia. Zmiana modelu atrybucji może spowodować, że konwersje będą liczbami całkowitymi.

Zalecamy zapoznanie się z dokumentacją Google oraz opisem dostępnych modelów atrybucji. Dzięki wiedzy nt. dostępnych modeli atrybucji będziesz mógł skonfigurować swoje konto w optymalny dla Twojego biznesu eCommerce sposób.

Jakie są modele atrybucji w Google Ads?

Na drodze do konwersji klienci mogą wchodzić w interakcje z wieloma reklamami tego samego reklamodawcy. Modele atrybucji pozwalają wybrać, ile punktów za konwersje otrzyma każda interakcja z reklamą.

Modele atrybucji pozwalają lepiej zrozumieć skuteczność reklam i pomagają w optymalizacji ścieżek konwersji.

Google Ads oferuje obecnie kilka modeli atrybucji

Ostatnie kliknięcie

Przypisuje wszystkie punkty za konwersję do ostatnio klikniętej reklamy i odpowiadającego jej słowa kluczowego.

Pierwsze kliknięcie

Przypisuje wszystkie punkty za konwersję do pierwszej klikniętej reklamy i odpowiadającego jej słowa kluczowego.

Liniowo

Równomiernie rozkłada punkty za konwersję na wszystkie interakcje z reklamami na ścieżce.

Rozkład w czasie

Przyznaje więcej punktów interakcjom reklamowym, które miały miejsce bliżej konwersji. Kredyt jest rozdzielany przy użyciu 7-dniowego okresu półtrwania. Innymi słowy, interakcja z reklamą 8 dni przed konwersją otrzymuje o połowę mniej punktów niż interakcja z reklamą 1 dzień przed konwersją.

Oparte na pozycji

Przyznaje 40% punktów zarówno pierwszym, jak i ostatnim interakcjom reklamowym i odpowiadającym im słowom kluczowym, a pozostałe 20% rozkłada się na pozostałe interakcje reklamowe na ścieżce.

Oparte na danych

Przyznaje punkty za konwersję w oparciu o wcześniejsze dane dotyczące tej akcji konwersji. Różni się od innych modeli tym, że wykorzystuje dane konta do obliczenia rzeczywistego wkładu każdej interakcji na ścieżce konwersji. Model "Data-driven" jest domyślnym modelem atrybucji dla większości akcji konwersji.

Uwaga: Modele atrybucji: pierwsze kliknięcie, liniowo, rozkład w czasie i oparte na pozycji  będą wycofywane od sierpnia 2023. Więcej informacji: https://support.google.com/goo...

Więcej nt. dostępnych modelów atrybucji znajdziesz w dokumentacji Google: https://support.google.com/goo...

Sprawdź moduł Google Integrator dla PrestaShop

Komentarze (0)
z 0

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!