0
Wspaniale! (5/5)

Całkowita ocena została obliczona na podstawie  22 opinii zebranych za pośrednictwem serwisu Facebook w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Przeczytaj wszystkie opinie
 • Menadżer zgód i regulaminów PrestaShop RODO GDPR
 • Menadżer zgód i regulaminów PrestaShop RODO GDPR
 • Menadżer zgód i regulaminów PrestaShop RODO GDPR
 • Menadżer zgód i regulaminów PrestaShop RODO GDPR
 • Menadżer zgód i regulaminów PrestaShop RODO GDPR
 • Menadżer zgód i regulaminów PrestaShop RODO GDPR
 • Menadżer zgód i regulaminów PrestaShop RODO GDPR
 • Menadżer zgód i regulaminów PrestaShop RODO GDPR
 • Menadżer zgód i regulaminów PrestaShop RODO GDPR
 • Menadżer zgód i regulaminów PrestaShop RODO GDPR
 • Menadżer zgód i regulaminów PrestaShop RODO GDPR
 • Menadżer zgód i regulaminów PrestaShop RODO GDPR
 • Menadżer zgód i regulaminów PrestaShop RODO GDPR
 • Menadżer zgód i regulaminów PrestaShop RODO GDPR
 • Menadżer zgód i regulaminów PrestaShop RODO GDPR
 • Menadżer zgód i regulaminów PrestaShop RODO GDPR
 • Menadżer zgód i regulaminów PrestaShop + RODO

  PrestaShop: 1.5 1.6 1.7
  Tłumaczenia: EN, PL
  Kod produktu: PShowConditions   PRZETESTUJ PRZED ZAKUPEM
  • Przygotuj swój sklep na każdą zmianę organizacyjną oraz prawną.
  • Zarządzaj zgodami i regulaminami, które umieścisz na stronie logowania, rejestracja, w oknie pop-up, przy newsletterze, w trakcie zamówienia, na stronie kontaktu lub w każdym dowolnym miejscu sklepu
  • Pełne wsparcie dla RODO (GDPR), pełnoletniości, cookies, regulaminów, licencji, polityk prywatności oraz wszystkich potrzeb związanych z formalną komunikacją z klientami
  • Zgody dobrowolne lub wymagane, dla nowych lub starych klientów sklepu
  • Zależności pomiędzy zgodami: jeśli zaakceptowano zgodę X nie wyświetlaj zgody Y
  • Historia treści zgód i akceptacji w wygodnym i przejrzystym panelu
  Rodzaj licencji
  Wsparcie techniczne Z modułem otrzymujesz 3 miesiące wsparcia i dostępu do aktualizacji. Dostęp ten możesz wydłużyć w dowolnym momencie. Dostęp obejmuje wszystkie moduły dostępne na Twoim koncie.
  Zalecana usługa
  Ten moduł w trakcie instalacji wymaga manualnego połączenia plików override. Jeśli jesteś początkującym użytkownikiem zachęcamy do zakupu modułu wraz z usługą instalacji.

  129,00 zł 96,75 zł netto
  -25%
  119,00 zł brutto
  Opis szczegółowy

  PrestaShop RODO (GDRP)

  Dostosuj swój sklep wymogów RODO. Wyświetl w czułych punktach sklepu dowolne zgody. Każdą zgodę dowolnie skonfigurujesz, np. jako checkbox lub pop-up, dla nowych lub wszystkich klientów, jako wymaganą lub opcjonalną. Zalogowani klienci uzyskają przejrzysty wgląd do wszystkich (nie)zaakceptowanych zgód.

  • Klienci mogą zaakceptować wszystkie Twoje warunki, a następnie, z poziomu Mojego Konta je przeglądać oraz odrzucić. 
  • Klienci mogą pobrać wszystkie swoje dane w formacie CSV
  • Klienci mogą wysłać prośbę o usunięcie konta i wszystkich danych w Twoim sklepie

  Obsługuj i zarządzaj kontem klienta oraz regulaminami, zgodami, warunkami i RODO z poziomu jednego modułu. 

  Cała formalna komunikacja z klientem w jednym module

  Ten moduł pozwoli Ci na jeszcze więcej. Wykorzystaj moduł, aby zarządzać formalną komunikacją z klientami Twojego sklepie. Dzięki temu będziesz mógł tworzyć różne promocje wymagające różnych akcji od użytkownika. Zebrane dane będziesz mógł wykorzystać w komunikacji z klientami oraz promocji sklepu.

  • Zgody
  • Warunki użytkowania
  • Postanowienia gwarancyjne
  • Licencje, upoważnienia
  • Zgody o pełnoletniość, cookies, itp.
  • Polityka prywatności, regulaminy
  • Newsletter oraz listy mailingowe

  Integruj zgody i regulaminy z kluczowymi punktami sklepu

  • Proces rejestracji nowego klienta
  • Koszyk i proces zakupowy - na jednej stronie (OPC) oraz zamówieniem w wielu krokach
  • POP-UP wyświetlany na stronie głównej sklepu
  • Strona kontaktu - przy formularzu kontaktowym (moduł może zablokować korzystanie z formularza)
  • Newsletter
  • Niestandardowe moduły koszyka
  • W dowolnych miejsach sklepu, np. na stronie CMS lub we wpisie blogowym

  Elastyczny i przyjemny w zarządzaniu

  • Checkbox
  • Przełącznik TAK/NIE
  • Okno PUP-UP z akceptacją
  • Wyświetlane samej informacji, np. 'Korzystając z formularza zgadzasz się na przetwarzanie danych (link)'.
  • Blokada zakupów. Zablokuj możliwość zrobienia zakupów, gdy nie zaakceptowany przez klienta. 
  • Tylko dla zarejestrowanych klientów. Zdecyduj, czy warunek ma zostać wyświetlony tylko zarejestrowanym klientom zaraz po ich zalogowaniu (jeśli go wcześniej nie zaakceptowali).
  • Automatyczne wylogowanie. W przypadku niezaakceptowania klient zostanie wylogowany ze sklepu.
  • Dowolna treść . Treść warunku dowolnie formatujesz za pomocą edytora WYSWIG.
  • Zależności pomiędzy warunkami: nie pokazuj warunku X, jeśli klient zaakceptował warunek Y.
  • Wsparcie dla Multistore. Warunki tworzysz niezależnie dla każdego sklepu.
  • Tłumaczenia. Treść warunku można tłumaczyć we wszystkich językach włączonych w sklepie

  Wygodny dla Twoich klientów

  Każdy zalogowany klient na stronie "Moje Konto" znajdzie zakładkę utworzoną przez moduł: "Twoje zgody i warunki korzystania". W zakładce tej znajdują się zaakceptowane przez klienta warunki. W zakładce tej klient może:

  • Wycofać każdą wcześniej zatwierdzoną zgodę
  • Pobrać wszystkie swoje dane (plik CSV)
  • Poprosić o usunięcie wszystkich danych

  Zaakceptowana zgoda przez klienta, która potem zostanie przez niego wycofana trafia do Listy warunków oczekujących na wycofanie. Administrator sklepu może zaakceptować wycofanie  zgody klientów, którzy o to poprosili.

  Po zatwierdzeniu wycofania zgody przez administratora, zgoda ta trafia na Listę zgód wycofanych. Zgoda po jej wycofaniu znów jest widoczna dla klienta sklepu i klient może ją znów zaakceptować. Zgoda działa tak, jak została pierowtnie skonfigurowana, np. może wylogować klienta ze sklepu, jeśli jej ponownie nie zaakceptuje.

  Historia edycji zgód 

  Każdą zmianę w utworzonych zgodach moduł zapisuje w archiwum. Dzięki temu, nawet jeśli treść zgód i regulaminów będzie ulegać zmianie - będziesz miał precyzyjny wgląd w to, jaką wersję zgody zaakceptował klient.

  Wygodny dla administratorów sklepu

  W module znajduje się lista utworzonych przez Ciebie zgód i warunków. Każdą zgodę możesz edytować, usunąć lub wyłączyć. Ponad to znajdziesz tutaj następujące listy:

  1. Lista zaakceptowanych przez klientów warunków
  2. Lista warunków oczekujących na wycofanie
  3. Lista wycofanych warunków
  4. Lista próśb o usunięcie konta

  Na stronie edycji informacji o kliencie, nasz moduł wyświetla dodatkowy box z listą zgód zaakceptowanych przez klienta"

  • Nazwa zaakceptowanego warunku
  • Imię, nazwisko i mail klienta
  • Data i godzina akceptacji
  • IP komputera, z którego dokonano akceptację
  • Sklep, w którym dokonano akceptacji (tylko Multistore)

  Bądź profesjonalny

  Zakupy bez rejestracji. Moduł loguje wszystkie zgody klientów niezalogowanych w sklepie (zakupy jako gość). Np. jeśli klient niezalogowany zapisze się do newslletera z wyrażeniem zgody - moduł zaloguje podany przez niego email oraz adres IP.

  Powiadomienia mailowe. Ustaw mail, na który mają być wysyłane powiadomienia mailowe o prośbach usunięcia konta.

  Elastyczny. Pozwalaj na zamknięcie zgód zasłaniających ekran (np. POP-UP z zgodą cookies) do czasu przeładowania strony.

  Międzynarodowy. Moduł w całości jest przetłumaczony na język polski i angielski, a wszystkie treści mogą być tłumaczone i zmieniane z poziomu panelu tłumaczeń PrestaShop.

  Prosty w obsłudze. Moduł posiada rzeczową instrukcję obsługi i instalacji w Twoim sklepie.

  Instalacja modułu. Moduł instaluje się typowo dla modułów PrestaShop z poziomu panelu administracyjnego sklepu. Moduł wymaga edycji plików szablonu sklepu. W module znajduje się rzeczowa instrukcja instalacji modułu, która pomoże Ci zainstalować poprawnie moduł. 

  Historia zmian. Jeśli edytujesz treści Twoich regulaminów, to poprzednie pozostaną zachowane w archiwum. Dzięki temu masz wgląd w to, jaką wersję regulaminu zaakceptowali klienci.

  Przepisy prawne. Analiza i przystosowanie sklepu do niektórych wymagań, np. RODO, jest sprawą indywidualną. Jako właściciel sklepu powinieneś zadbać o audyt i konsultacje prawnicze, co do treści zgód i regulaminów, które umieścisz w sklepie za pomocą tego modułu. Zapoznaj się z rozporządzeniem, aby mieć świadomość możliwości i obowiązków, które powinny zostać przez Ciebie i sklep spełnione. 

  Changelog dni temu)
  MODULE CHANGELOG

  ========
  v1.27.0 [15.10.2020]
  *problem with displaying conditions has been fixed
  *problem with database too large has been fixed

  ========
  v1.26.0 [13.08.2020]
  *bug fixes, updated to latest prestashop version

  ========
  v1.25.0
  *added fixed buttons in fancybox

  ========
  v1.24.0
  *added function disabled click overrlay fancybox

  ========
  v1.23.0
  *added settings to block send request from customer when condition is required
  *added download csv with personal data or accepted conditions in account or hook for guest

  ========
  v1.22.0 [30.05.2018]
  *added posibility to redirect page when customer don't accept popup permissons

  ========
  v1.21.0 [30.05.2018]
  *added support for ssl

  ========
  v1.20.0 [28.05.2018]
  *added block add multi remove request

  ========
  v1.19.0 [28.05.2018]
  *added visual changes to manuals

  ========
  v1.18.1 [28.05.2018]
  * added info only content
  * added show hide long accepted condition in account
  * fix path err ajax ps 1.7

  ========
  v1.18.0

  * Fixed problems of compatibility with prestashop 1.5

  ========
  v1.16.0

  * Conditions list: Add email from newsletter form when accepting it as guest
  * added 'set max width' in global settings for POP-UP
  * Conditions list: Add customer email from contact form when accepting it as guest
  * added 'Turn on close button' for POP-UP in global settings
  * added 'Hide or show checkbox in POP-UP' in global settings
  * added request for delete all data of customer
  * added send email to admin if request for delete all of customer data
  * added send email to admin request for remove accept conditions
  * added relations of conditions: if one condtions are accepted, related conditions will not show anymore
  * added hook tmMegaLayoutHeader
  * added newsletter conditions
  * added multistore support
  * Fixed error menu in back office
  * Fixed switch CSS
  * Fixed guest condition in 1st cart’s step
  * Fixed error with html view in condition PS 1.7
  * Fixed block registration button PS 1.6
  * Fixed problems with compatibility with PS 1.5

  ========
  v1.14.0
  * Added popup info if user not acceptet required after logout [p1.6]
  * Added conditinos 1-step cart [p1.6]
  * Added update conditions by click checkbox [p1.6,p1.7]

  ========
  v1.13.0
  * Added list deleted condition [p1.6,p1.7]
  * Added list request to delete conditions [p1.6,p1.7]

  ========
  v1.12.0
  * Added function delete customer conditions [p1.6,p1.7]
  * Added function request to reject conditions [p1.6]

  ========
  v1.11.0
  * Added automatic logout if not acceptet required condition POPUP [p1.6]

  ========
  v1.1.0
  * Added switch option instead checkbox [p1.6,p1.7]
  * Added email sort and search in PA [p1.6,p1.7]

  ========
  v1.0.0
  * INIT
  * Fix cookies err logout [p1.6,p1.7]
  * Added view popup for only registered or all users [p1.6,p1.7]
  * Added switch type to accept conditions [p1.6,p1.7]
  * Added info fields [p1.6,p1.7]
  * Added view id cart in admin condition customer controller [p1.6,p1.7]
  * Fix err JS add to cart [p1.6,p1.7]
  * Providing the module to the prestashop version 1.5
  * Fix switch js err for ps 1.6
  * Providing the module to the prestashop version 1.7
  Komentarze
  2020-10-15 Adam T

  Cały czas aktualny. POLECAM:)

  2020-03-14 Jacenty

  OK

  2019-07-29 Wojtek Konstanty

  Używaliśmy oficjalnego modułu z sklepu Presty. W porównaniu z Waszym wyglądał ubogo. Moduł PrestaShow polecam. Duży plus za szybką instalację. Polecam wszystkim, którzy muszą dodawać dodatkowe zgody na licencje sprzedawanego oprogramowania. Całkiem uniwersalny moduł, przy okazji załatwiający sprawy z RODO.

  2018-06-07 prestashow.pl

  Laik - tak, instalacja przebiega tak samo, jak w przypadku każdego innego modułu - dodanie w panelu admina. Wymagana też jest edycja plików szablonu *.tpl. Moduł posiada instrukcje, która wskazuje pliki i miejsca plików, w których należy dodać kod. W razie problemów lub mocno zmodyfikowanego szablonu zachęcamy do zakupu instalacji modułu.

  2018-06-07 gti

  czy instalacja jest prosta i laik sobie poradzi ?

  2018-05-29 prestashow.pl

  Drodzy klienci / Dear customers (English below)

  PL: Dostajemy wiele pytań dot. wielu sklepów w ramach jednej instalacji Presty (multistore) oraz dot. usuwania konta klienta.

  Jeśli używacie wielu sklepów w ramach multistore, a w każdym sklepie jest np. nna domena i inny język - moduł sobie z tym poradzi. Zgody można tworzyć niezależnie od sklepu w ramach multistore, a każdą zgodę można tłumaczyć w językach, jakie są włączone w sklepie. W przypadku multistore wystarczy zakup jednej licencji - jednego modułu.

  Klient może wysłać prośbę o usunięcie jego konta. Każdy sklep kieruje się inną polityką przetwarzania danych klientów. Sklepy często posiadają niestandardowe modyfikacje oraz moduły, które również zbierają dane lub chcą, aby część danych (np. faktury) pozostała w sklepie. Automatyczne usuwanie danych przez moduł jest wysoce niebezpieczne - np. nie wszystkie dane w Twoim sklepie mogą zostać usunięte. Administrator dostaje powiadomienie o chęci usunięcia konta przez klienta i powinien wykonać z tą informacją stosowne czynności, po których prośbę usunięcia zaznacza jako wykonaną, a moduł zaloguje tą informacje w liście kont usuniętych.

  --

  EN: We have a lot of questions about multistore and multilanguage and about account deletion request.
  If you run many store using multishop and e.g every shop use another language - module will allow you to create terms in every shop separately using translations. One license (one module) for one multistore is enought :-)
  Customers who want delete his account send a request to administrator. Shops have diferent politics with customers data and also modifications and modules that collect data too - automatic data deletion is very dangerous for shop and correct data removal, so we leave it in administrator hands. Admin see, that customers want delete his account and admin could do what needed. After doing your own activities with accound deletion you set deletions request as done and module log it.

  2018-05-28 Arek Woźniak

  Po weekendowej aktualizacji jest to najbardziej kompleksowe j uniwersalne rozwiązanie na rynku. Korzystamy na dwóch sklepach presta 1.6 i jednym 1.7 i z czystym sumieniem polecam. Plus za wsparcie - gdy mieliśmy problem wsparcie nadciągnęło w kilkanaście minut. Polecam :-)

  2018-05-24 Metalzbyt

  Mieliśmy problemy na 1.6 z racji mocno zmodyfikowanego szablonu naszego sklepu, ale na reakcję nie musieliśmy czekać dłużej niż dzień. Duży plus! Moduł bardzo funkcjonalny, wart przemyślenia i zakupu. Pozdrawiam i dziękuję za szybką pomoc! Rafał

  2018-05-23 prestashow.pl

  Piotr J - moduł uruchomiliśmy z powodzeniem na kilkunastu sklepach w wersji 1.5. Prawdopodobnie popełniłeś błąd w trakcie instalacji. Skorzystaj z helpdesk.prestashow.pl - pomożemy i poprawimy.

  2018-05-23 Piotr J

  Moduł nie działa w prestashop 1.5 - nie zczytuje klas z katalogu vendor - da się coś z tym zrobić?

  2018-05-22 Używamy na Prescie 1..6 i wszystko wydaje się działać. Póki co p

  Używamy na Prescie 1..6 i wszystko wydaje się działać. Póki co polecam :)

  2018-05-21 prestashow.pl

  v.1.4 - analizowaliśmy możliwość przystosowania, jednak zainteresowanie (3 sklepy) jest aktualnie zbyt małe i nieopłacalne.
  Jeśli zbierze się Państwa więcej, to wykonamy moduł dla PS 1.4..

  2018-05-18 V1.4

  Cień szansy, że zadziała w wersji 1.4?

  2018-05-18 Joanna

  Plus za aktualizacje z brakującymi funkcjami. Moduł pokrywa nasze potrzeby:) Czekamy na obiecane powiadomienia mailowe i możliwość wygenerowania PDF z jego danymi dla klienta

  2018-05-18 Ed

  Nice module! Thanks! Regular updates with function that we really need. Good choice and looks better than other modules available on market

  2018-04-30 prestashow.pl

  The customer can withdraw any given consent.

  The module includes a list of terms to be withdrawn and a list of withdrawn terms along with the data of the customers who asked for withdrawing their consents to the terms. The given consent which has been withdrawn by a customer is included in a list of terms to be withdrawn. The store administrator may withdraw consents of the customers who asked to do so. A withdrawn consent is placed on a withdrawn term lists.

  Deletion or transfer procedure have to be done by store administrator.

  2018-04-27 mikwit

  How about deleting all user data on request and all user data transfer to another company?

  2018-03-27 prestashow.pl

  Module demo available at demo.prestashow.pl

  Napisz komentarz

  Wymagania techniczne 
  • PHP >= 7.1. Dla maksymalnej wydajność i bezpieczeństwa zalecamy PHP 7.3
  • Rozszerzenie serwera ionCube
  • Serwer Nginx lub Apache
  • MySQL >= 5
  • Opcjonalne rozszerzenia optymalizujące wydajność: mcrypt, openssl, zip, curl, gd, pdo, varnishd, mod_pagespeed, memcached, apc
  • Tylko moduł PShowImporter: wymagane rozszerzenie PHP libxml  w wersji > 2.9.3

  Więcej na ten wymagań oraz wynikających z nich korzyści przeczytasz w naszej bazie wiedzy.

  Gwarancja
  Ta dodatkowa zakładka została dodana masowo dla wielu produktów za pomocą modułu Dodatkowe zakładki i sekcje na stronie produktu.

  Wraz z modułem otrzymujesz gwarancję w postaci 3-miesięcznego wsparcia technicznego, obejmującego pomoc naszych specjalistów na helpdesk.prestashow.pl HelpDesk oraz dostęp do aktualizacji modułu. Po wygaśnięciu wsparcia technicznego będziesz mógł nadal korzystać z modułów, jednak dostęp do wsparcia i aktualizacji nie będzie możliwy. W każdej chwili możesz odnowić wsparcie techniczne korzystając z dostępnych pakietów.

  Korzyści z posiadania aktywnego wsparcia technicznego

  Pomoc na helpdesk.prestashow.pl

  • Możesz zadawać pytania i zgłaszać problemy, które zawsze rozwiążemy.
  • Gwarancja poprawnego działania modułu w Twoim sklepie.
  • Pomoc w instalacji i obsłudze modułów.
  • 67% zgłoszeń na HelpDesk realizujemy poniżej 24h, pon-pt.
  • Możliwość odpłatnej rozbudowy i dopasowania modułów do Twoich potrzeb.
  • Na HelpDesk możesz zamówić dowolne prace programistyczne i optymalizacyjne dla Twojego sklepu i serwera.
  • Dodatkowe prace wyceniamy z góry i wdrażamy w umówionym terminie.

  Aktualizacje modułów

  • Nowe funkcjonalności, poprawki i zabezpieczenia.
  • Moduły poinformują Cię o dostępnych aktualizacjach i nowościach.
  • Aktualizację modułu wykonasz 1 kliknięciem.
  • Moduł przed aktualizacją wykona backup swoich plików. W razie problemów sprawnie przywrócisz poprzednią wersję i skorzystasz z pomocy HelpDesk

  Baza wiedzy

  Bazie Wiedzy znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W razie potrzeby dalszej pomocy załóż zgłoszenie na HelpDesk.

  Przetestuj moduł
  Ta dodatkowa zakładka została dodana masowo dla wielu produktów za pomocą modułu Dodatkowe zakładki i sekcje na stronie produktu.

  CJHiz6r.png

  • Moduł bez ograniczeń możesz przetestować w sklepie demo.presta.show
  • Język panelu admina zmienisz w górnym menu sklepu demo
  • Twoje demo zostanie automatycznie usunięte po 48 godzinach od ostatniej aktywności w nim
  • Przed otworzeniem sklepu demo sprawdź kod produktu modułu, który chcesz przetestować (np. PShowImporter)
  • Przetestuj moduł tutaj: https://demo.presta.show/

  Licencja użytkowania modułów PrestaShow
  Ta dodatkowa zakładka została dodana masowo dla wielu produktów za pomocą modułu Dodatkowe zakładki i sekcje na stronie produktu

  Szczegółowe informacje nt. licencji znajdziesz na tej stronie. Poniżej znajdują się najważniejsze informacje dotyczące użytkowania naszych modułów i licencji:

  • Moduł możesz użytkować bez ograniczeń czasowych w jednym sklepie: 1 moduł = 1 licencja = 1 domena.
  • Przypisanie modułu do domeny wykonasz samodzielnie po zalogowaniu się do Twojego Konta w sklepie prestashow.pl
  • Moduł możesz również użytkować w sklepie testowym: dev.domena.pl, test.domena.pl, beta.domena.pl.
  • Zmiana domeny dla licencji jest możliwa. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem kontakt@prestashow.pl
  • Możesz modyfikować kod źródłowy modułów w plikach tpl i css. Modyfikacja silnika (core) modułu wiąże się z utratą gwarancji.
  rodo, regulaminy, zgody

  Brak powiązanych wpisów blogowych.