0
Wspaniale! (5/5)

Całkowita ocena została obliczona na podstawie  20 opinii zebranych za pośrednictwem serwisu Facebook w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Przeczytaj wszystkie opinie

Menadżer zgód i regulaminów PrestaShop (RODO, GDPR)

PrestaShop: 1.5 1.6 1.7
Kod produktu: PShowConditions
 • Twórz dowolną liczbę zgód, które umieścisz podczas logowanie, rejestracja, w oknie pop-up, przy newsletter, w trakcie zamówienia, na stronie kontaktu lub w każdym dowolnym miejscu sklepu
 • Pełne wsparcie dla RODO (GDPR), pełnoletniości, cookies, regulaminów, licencji, polityk prywatności oraz wszystkich potrzeb związanych z akceptacjami klientów
 • Twórz zgody dobrowolne i wymagane, dla nowych lub starych klientów sklepu
 • Zależności pomiędzy zgodami: jeśli zaakceptowano zgodę X, nie wyświetlaj zgody Y
 • Historia zgód i wycofań (w tym numeru IP) w jedynym, wygodnym i przejrzystym panelu
 • Dostęp do zgód oraz wszystkich danych klienta w Moim Koncie - z możliwością pobrania oraz usunięcia wszystkich danych
Czytaj więcej
Wsparcie techniczne:   Z każdym modułem otrzymujesz 3-miesięczne wsparcie i dostęp do aktualizacji. Dostęp ten możesz wydłużyć w dowolnym momencie. Dostęp do wsparcia i aktualizacji obejmuje wszystkie moduły zakupione w naszym sklepie.
Dobierz dodatkowe usługi i rozszerzenia:
Moduły PRESTASHOW w swoim sklepie możesz zainstalować samodzielnie. Możesz również skorzystać z usługi instalacji. Gwarantujemy działanie naszych modułów, dlatego instalacja zakupionych modułów jest darmowa. Aby skorzystać zaloguj się po zakupie modułu na helpdesk.prestashow.pl.

PrestaShop RODO (GDRP)

Dostosuj swój sklep wymogów RODO. Wyświetl w czułych punktach sklepu dowolne zgody. Każdą zgodę możesz dowolnie skonfigurować, np. jako checkbox lub pop-up, dla nowych lub wszystkich klientów, jako wymaganą lub opcjonalną. Zalogowani klienci uzyskają przejrzysty wgląd do wszystkich (nie)zaakceptowanych zgód.

  • Klienci mogą zaakceptować wszystkie Twoje warunki, a następnie, z poziomu Mojego Konta je przeglądać oraz odrzucić. 
  • Klienci mogą pobrać wszystkie swoje dane w formacie CSV
  • Twoi klienci mogą wysłać prośbę o usunięcie ich konta i wszystkich danych w Twoim sklepie

Obsługuj i zarządzaj kontem klienta oraz regulaminami, zgodami, warunkami i RODO z jednego miejsca!

Menadżer zgód i regulaminów

Ten moduł pozwoli Ci na jeszcze więcej.

Zarządzaj formalną komunikacją z klientami 

  • Regulaminy
  • Zgody
  • Warunki użytkowania
  • Regulacje o Ochronie Danych Osobowych
  • Postanowienia gwarancyjne
  • Licencje
  • Polityka prywatności
  • Newsletter oraz lisy mailingowe

Moduł pozwoli Ci tworzyć wymagane oraz opcjonalne zgody. Każdą zgodę możesz dowolnie skonfigurować. Każdą zgodę możesz umieścić wielokrotnie w następujących miejscach sklepu:

  • Proces rejestracji nowego klienta
  • Koszyk i proces zakupowy - na jednej stronie (OPC) oraz zamówieniem w wielu krokach
  • POP-UP wyświetlany na stronie głównej sklepu
  • Strona kontaktu - przy formularzu kontaktowym (moduł może zablokować korzystanie z formularza)
  • Newsletter
  • Niestandardowe moduły koszyka

Skonfiguruj do swoich potrzeb

  • Sposób potwierdzania warunku. Checkbox (pole wyboru) lub przełącznik TAK/NIE lub wyświetlane samej informacji bez checkboxów/przełączników do zaznaczenia (np. 'Przesyłając zapytanie zgadzasz się na przetwarzanie danych')
  • Blokada zakupów. Zablokuj możliwość zrobienia zakupów, gdy nie zaakceptowany przez klienta. 
  • Tylko dla zarejestrowanych klientów. Zdecyduj, czy warunek ma zostać wyświetlony tylko zarejestrowanym klientom zaraz po ich zalogowaniu (jeśli go wcześniej nie zaakceptowali).
  • Automatyczne wylogowanie. W przypadku niezaakceptowania klient zostanie wylogowany ze sklepu.
  • Dowolna treść . Treść warunku dowolnie formatujesz za pomocą edytora WYSWIG.
  • Zależności pomiędzy warunkami: nie pokazuj warunku X, jeśli klient zaakceptował warunek Y.
  • Wsparcie dla Multistore. Warunki tworzysz niezależnie dla każdego sklepu.
  • Tłumaczenia. Treść warunku można tłumaczyć we wszystkich językach włączonych w sklepie

Wygodny dla Twoich klientów

Każdy zalogowany klient na stronie "Moje Konto" posiada dodatkową zakładkę utworzoną przez moduł: "Twoje zgody i warunki korzystania (RODO)". W zakładce tej znajdują się zaakceptowane przez klienta warunki. W zakładce tej klient może również:

 • Klient możne wycofać każdą wcześniej zatwierdzoną zgodę
 • Klient może pobrać wszystkie swoje dane (plik CSV)
 • Klient może poprosić o usunięcie jego danych

Zaakceptowana zgoda przez klienta, która potem zostanie przez niego wycofana trafia do Listy warunków oczekujących na wycofanie. Administrator sklepu może wycofać zgody klientów, którzy o to poprosili. Po zatwierdzeniu wycofania zgody przez administratora, zgoda ta trafia na Listę warunków wycofanych. Zgoda po jej wycofaniu znów jest widoczna dla klienta sklepu i działa tak, jak została skonfigurowana, np. może wylogować klienta ze sklepu, jeśli jej ponownie nie zaakceptuje.

Wygodny dla Ciebie

Od strony administracyjnej (w module) znajduje się lista utworzonych przez Ciebie zgód i warunków. Każdą zgodę możesz edytować, usunąć lub wyłączyć. Ponad to w module znajdziesz zakładki z zebranymi przez moduł informacjami. Moduł zapisuje wszystkie akceptacje klientów w bazie danych. 

 1. Lista zaakceptowanych przez klientów warunków
 2. Lista warunków oczekujących na wycofanie
 3. Lista wycofanych warunków
 4. Lista próśb o usunięcie konta

Na stronie edycji informacji o kliencie, nasz moduł wyświetli listę zgód zaakceptowanych przez klienta. Zawarcie zgody zawiera następujące dane:

 • Nazwa zaakceptowanego warunku
 • Imię, nazwisko i mail klienta
 • Data i godzina akceptacji
 • IP komputera, z którego dokonano akceptację
 • Sklep, w którym dokonano akceptacji (tylko Multistore)

Bądź profesjonalny

Zakupy bez rejestracji. Moduł loguje wszystkie zgody klientów niezalogowanych w sklepie (zakupy jako gość). Np. jeśli klient niezalogowany zapisze się do newslletera z wyrażeniem zgody - moduł zaloguje podany przez niego email oraz adres IP.

Powiadomienia mailowe. Ustaw mail, na który mają być wysyłane powiadomienia mailowe o prośbach usunięcia konta.

Elastyczny. Pozwalaj na zamknięcie okna POP-UP (np. z zgodą cookies) do czasu przeładowania strony.

Międzynarodowy. Moduł w całości został przetłumaczony na język polski i angielski, a wszystkie treści jakie wyświetla mogą być tłumaczone z poziomu panelu tłumaczeń PrestaShop.

Prosty w obsłudze. Moduł posiada rzeczową instrukcję obsługi i instalacji w Twoim sklepie.

Instalacja modułu. Moduł instaluje się typowo dla modułów PrestaShop z poziomu panelu administracyjnego sklepu. Moduł wymaga edycji plików szablonu sklepu. W module znajduje się rzeczowa instrukcja instalacji modułu, która pomoże Ci zainstalować poprawnie moduł. 

Przepisy prawne. Analiza i przystosowanie sklepu do niektórych wymagań, np. RODO, jest sprawą indywidualną. Jako właściciel sklepu powinieneś zadbać o audyt i konsultacje prawnicze, co do treści zgód i regulaminów, które umieścisz w sklepie za pomocą tego modułu. Zapoznaj się z rozporządzeniem, aby mieć świadomość możliwości i obowiązków, które powinny zostać przez Ciebie i sklep spełnione. 

 

MODULE CHANGELOG

========
v1.25.0
*added fixed buttons in fancybox

========
v1.24.0
*added function disabled click overrlay fancybox

========
v1.23.0
*added settings to block send request from customer when condition is required
*added download csv with personal data or accepted conditions in account or hook for guest

========
v1.22.0 [30.05.2018]
*added posibility to redirect page when customer don't accept popup permissons

========
v1.21.0 [30.05.2018]
*added support for ssl

========
v1.20.0 [28.05.2018]
*added block add multi remove request

========
v1.19.0 [28.05.2018]
*added visual changes to manuals

========
v1.18.1 [28.05.2018]
* added info only content
* added show hide long accepted condition in account
* fix path err ajax ps 1.7

========
v1.18.0

* Fixed problems of compatibility with prestashop 1.5

========
v1.16.0

* Conditions list: Add email from newsletter form when accepting it as guest
* added 'set max width' in global settings for POP-UP
* Conditions list: Add customer email from contact form when accepting it as guest
* added 'Turn on close button' for POP-UP in global settings
* added 'Hide or show checkbox in POP-UP' in global settings
* added request for delete all data of customer
* added send email to admin if request for delete all of customer data
* added send email to admin request for remove accept conditions
* added relations of conditions: if one condtions are accepted, related conditions will not show anymore
* added hook tmMegaLayoutHeader
* added newsletter conditions
* added multistore support
* Fixed error menu in back office
* Fixed switch CSS
* Fixed guest condition in 1st cart’s step
* Fixed error with html view in condition PS 1.7
* Fixed block registration button PS 1.6
* Fixed problems with compatibility with PS 1.5

========
v1.14.0
* Added popup info if user not acceptet required after logout [p1.6]
* Added conditinos 1-step cart [p1.6]
* Added update conditions by click checkbox [p1.6,p1.7]

========
v1.13.0
* Added list deleted condition [p1.6,p1.7]
* Added list request to delete conditions [p1.6,p1.7]

========
v1.12.0
* Added function delete customer conditions [p1.6,p1.7]
* Added function request to reject conditions [p1.6]

========
v1.11.0
* Added automatic logout if not acceptet required condition POPUP [p1.6]

========
v1.1.0
* Added switch option instead checkbox [p1.6,p1.7]
* Added email sort and search in PA [p1.6,p1.7]

========
v1.0.0
* INIT
* Fix cookies err logout [p1.6,p1.7]
* Added view popup for only registered or all users [p1.6,p1.7]
* Added switch type to accept conditions [p1.6,p1.7]
* Added info fields [p1.6,p1.7]
* Added view id cart in admin condition customer controller [p1.6,p1.7]
* Fix err JS add to cart [p1.6,p1.7]
* Providing the module to the prestashop version 1.5
* Fix switch js err for ps 1.6
* Providing the module to the prestashop version 1.7
2019-07-29 | Wojtek Konstanty

Używaliśmy oficjalnego modułu z sklepu Presty. W porównaniu z Waszym wyglądał ubogo. Moduł PrestaShow polecam. Duży plus za szybką instalację. Polecam wszystkim, którzy muszą dodawać dodatkowe zgody na licencje sprzedawanego oprogramowania. Całkiem uniwersalny moduł, przy okazji załatwiający sprawy z RODO.

2018-06-07 | prestashow.pl

Laik - tak, instalacja przebiega tak samo, jak w przypadku każdego innego modułu - dodanie w panelu admina. Wymagana też jest edycja plików szablonu *.tpl. Moduł posiada instrukcje, która wskazuje pliki i miejsca plików, w których należy dodać kod. W razie problemów lub mocno zmodyfikowanego szablonu zachęcamy do zakupu instalacji modułu.

2018-06-07 | gti

czy instalacja jest prosta i laik sobie poradzi ?

2018-05-29 | prestashow.pl

Drodzy klienci / Dear customers (English below)

PL: Dostajemy wiele pytań dot. wielu sklepów w ramach jednej instalacji Presty (multistore) oraz dot. usuwania konta klienta.

Jeśli używacie wielu sklepów w ramach multistore, a w każdym sklepie jest np. nna domena i inny język - moduł sobie z tym poradzi. Zgody można tworzyć niezależnie od sklepu w ramach multistore, a każdą zgodę można tłumaczyć w językach, jakie są włączone w sklepie. W przypadku multistore wystarczy zakup jednej licencji - jednego modułu.

Klient może wysłać prośbę o usunięcie jego konta. Każdy sklep kieruje się inną polityką przetwarzania danych klientów. Sklepy często posiadają niestandardowe modyfikacje oraz moduły, które również zbierają dane lub chcą, aby część danych (np. faktury) pozostała w sklepie. Automatyczne usuwanie danych przez moduł jest wysoce niebezpieczne - np. nie wszystkie dane w Twoim sklepie mogą zostać usunięte. Administrator dostaje powiadomienie o chęci usunięcia konta przez klienta i powinien wykonać z tą informacją stosowne czynności, po których prośbę usunięcia zaznacza jako wykonaną, a moduł zaloguje tą informacje w liście kont usuniętych.

--

EN: We have a lot of questions about multistore and multilanguage and about account deletion request.
If you run many store using multishop and e.g every shop use another language - module will allow you to create terms in every shop separately using translations. One license (one module) for one multistore is enought :-)
Customers who want delete his account send a request to administrator. Shops have diferent politics with customers data and also modifications and modules that collect data too - automatic data deletion is very dangerous for shop and correct data removal, so we leave it in administrator hands. Admin see, that customers want delete his account and admin could do what needed. After doing your own activities with accound deletion you set deletions request as done and module log it.

2018-05-28 | Arek Woźniak

Po weekendowej aktualizacji jest to najbardziej kompleksowe j uniwersalne rozwiązanie na rynku. Korzystamy na dwóch sklepach presta 1.6 i jednym 1.7 i z czystym sumieniem polecam. Plus za wsparcie - gdy mieliśmy problem wsparcie nadciągnęło w kilkanaście minut. Polecam :-)

2018-05-24 | Metalzbyt

Mieliśmy problemy na 1.6 z racji mocno zmodyfikowanego szablonu naszego sklepu, ale na reakcję nie musieliśmy czekać dłużej niż dzień. Duży plus! Moduł bardzo funkcjonalny, wart przemyślenia i zakupu. Pozdrawiam i dziękuję za szybką pomoc! Rafał

2018-05-23 | prestashow.pl

Piotr J - moduł uruchomiliśmy z powodzeniem na kilkunastu sklepach w wersji 1.5. Prawdopodobnie popełniłeś błąd w trakcie instalacji. Skorzystaj z helpdesk.prestashow.pl - pomożemy i poprawimy.

2018-05-23 | Piotr J

Moduł nie działa w prestashop 1.5 - nie zczytuje klas z katalogu vendor - da się coś z tym zrobić?

2018-05-22 | Używamy na Prescie 1..6 i wszystko wydaje się działać. Póki co p

Używamy na Prescie 1..6 i wszystko wydaje się działać. Póki co polecam :)

2018-05-21 | prestashow.pl

v.1.4 - analizowaliśmy możliwość przystosowania, jednak zainteresowanie (3 sklepy) jest aktualnie zbyt małe i nieopłacalne.
Jeśli zbierze się Państwa więcej, to wykonamy moduł dla PS 1.4..

2018-05-18 | V1.4

Cień szansy, że zadziała w wersji 1.4?

2018-05-18 | Joanna

Plus za aktualizacje z brakującymi funkcjami. Moduł pokrywa nasze potrzeby:) Czekamy na obiecane powiadomienia mailowe i możliwość wygenerowania PDF z jego danymi dla klienta

2018-05-18 | Ed

Nice module! Thanks! Regular updates with function that we really need. Good choice and looks better than other modules available on market

2018-04-30 | prestashow.pl

The customer can withdraw any given consent.

The module includes a list of terms to be withdrawn and a list of withdrawn terms along with the data of the customers who asked for withdrawing their consents to the terms. The given consent which has been withdrawn by a customer is included in a list of terms to be withdrawn. The store administrator may withdraw consents of the customers who asked to do so. A withdrawn consent is placed on a withdrawn term lists.

Deletion or transfer procedure have to be done by store administrator.

2018-04-27 | mikwit

How about deleting all user data on request and all user data transfer to another company?

2018-03-27 | prestashow.pl

Module demo available at demo.prestashow.pl

Napisz komentarz

 • Apache lub nginx (nginx > apache)
 • PHP >= 5.5.9 (im wyżej tym lepiej, optymalnie PHP 7)
 • MySQL >= 5
 • Rozszerzenie PHP libxml (w wersji każdej poza 2.9.3, która zawiera błędy)
 • Opcjonalne rozszerzenia/dodatki/cache dla maksymalnej wydajności: mcrypt, openssl, zip, curl, gd, pdo, varnishd, mod_pagespeed, memcached lub apc
CZY WIESZ, ŻE ta dodatkowa zakładka została dodana masowo dla wybranych produktów w sklepie za pomocą naszego modułu Zakładki i Sekcje Dla Strony Produktu. Możesz z tego modułu korzystać również w swoim sklepie: https://prestashow.pl/pl/7-pshow-product-tabs.html

Gwarancja działania

Darmowa instalacja w Twoim sklepie w cenie modułu

Gwarantujemy, że zakupiony moduł będzie działać w Twoim sklepie. Po zakupie możesz skorzystać z usługi darmowej instalacji przez nasz zespół lub zainstalować moduł samodzielnie

Aktualizacja modułów PrestaShow

3 miesiące darmowych aktualizacji w cenie modułu

Nasze moduł posiadają wygodny system aktualizacji 1-click. W Back-office moduł poinformuje Cię o dostępności nowej wersji. Jednym kliknięciem zaktualizujesz moduł w swoim sklepie do najnowszej wersji.

Korzystając z aktualizacji otrzymujesz regularny dostęp do poprawek, ulepszeń i nowych funkcji.

Wsparcie techniczne i gwarancja 

3 miesiące darmowego wsparcia technicznego w cenie modułu

W każdej chwili możesz skorzystać z darmowej pomocy w instalacji modułów.

Dostęp do panelu helpdesk.prestashow.pl dostępny jest bezpośrednio w module. HelpDesk zapewni Ci pomoc techniczną i merytoryczną związaną z obsługą naszych modułów. Gwarantujemy czas reakcji w < 72 godziny. Zgłoszone życzenia, poprawki i nowości* wgrasz do swojego sklepu 1-kliknięciem korzystając z aktualizacji modułu.

*zastrzegamy sobie prawo do realizacji tylko wybranych życzeń :-)

Wydłuż dostęp w każdej chwili

Zakupiony moduł możesz wykorzystać w jednym sklepie be ograniczeń czasowych

Licencja na moduł pozwala wykorzystać moduł w jednym sklepie (jednej domenie lub multistore) bez ograniczeń czasowych. Jeśli Twój okres wsparcia wygaśnie będziesz mógł nadal korzystać z kupionych modułów. Dostęp do wsparcia i aktualizacji możesz uzyskać z powrotem w każdej chwili wykupując jeden z dostępnych pakietów. Zakup pakietu automatycznie aktywuje i wydłuży Twój dostęp do HelpDesk oraz do aktualizacji w modułach zainstalowanych w Twoim sklepie.

CZY WIESZ, ŻE ta dodatkowa zakładka została dodana masowo dla wybranych produktów w sklepie za pomocą naszego modułu Zakładki i Sekcje Dla Strony Produktu. Możesz z tego modułu korzystać również w swoim sklepie: https://prestashow.pl/pl/7-pshow-product-tabs.html
 • Wszystkie nasze moduły możesz bez ograniczeń przetestować w sklepie demo
 • Każdy nasz modułów działa i wygląda tak samo w każdej wersji PrestaShop, z którą współpracuje
 • Sklep demo zostanie wygenerowany tylko dla Ciebie
 • Nasze moduły znajdziesz w zakładce PrestaShow Modules w lewym menu sklepu demo
 • UWAGA! Sklep demo zostanie automatycznie usunięty po 48 godzinach od ostatniej aktywności w nim
 • Możesz zmienić język panelu admina na polski lub angielski. Sprawdź screen poniżej

demo.prestashow.pl 

login i hasło back-office: demo@prestashow.pl

chrome_2019-05-28_02-10-24.png

Zmień język w panelu admina na polski/angielski:

26c59f547e.png

Szczegółowe informacje nt. licencji naszych modułów znajdziesz na tej stronie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące użytkowania naszych modułów i licencji :

 • Po zakupie modułu należy przypisać moduł do domeny Twojego sklepu. Przypisanie modułu do domeny wykonasz samodzielnie po zalogowaniu się do Twojego Konta w sklepie prestashow.pl
 • Zmiana domeny dla licencji jest możliwa w dowolnej chwili. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem kontakt@prestashow.pl
 • Zakupiony moduł możesz użytkować bez ograniczeń czasowych w jednym sklepie, na jednej domenie (1 moduł = 1 licencja = 1 sklep)
 • Moduł możesz użytkować w domenie Twojego sklepu (np. domena.pl) oraz na sklepie testowym (dev.domena.pl lub test.domena.pl). Jeżeli Twój sklep testowy posiada inną subdomenę - skontaktuj się z nami.
 • Każdy zakupiony moduł objęty jest 3-miesięczną gwarancją działania. Po skończeniu okresu gwarancyjnego możesz nadal korzystać z naszych modułów w Twoim sklepie. Gwarancję możesz wydłużyć w dowolnej chwili.
 • Modyfikacja kodu źródłowego naszych modułów wiąże się z utratą gwarancji na moduł. Gwarancję możesz przywrócić w każdej chwili instalując niezmodyfikowaną wersję modułu pobraną z Twojego Konta.

Popularne