Usługi i rozszerzenia
Ekspresową instalację modułu wykonujemy w 1-3 dni robocze. Instrukcję samodzielnej instalacji modułu znajdziesz w Bazie Wiedzy na HelpDesk. 

To rozszerzenie pozwoli Ci skonfigurować moduł niezależnie w wielu sklepach Multistore. Bez tego rozszerzenia będziesz mógł używac modułu tylko w jednym sklepie Multistore.

400,00 zł z VAT
( 325,20 zł netto)
325,20 zł netto
400,00 zł z VAT
  325 punktów w Programie Lojalnościowym
  Wsparcie
  Premium Wraz z modułem otrzymujesz 3-miesiące wsparcia, które możesz przedłużyć w dowolnym momencie
  Szybki
  Dostęp Dostęp do plików modułu otrzymasz natychmiast po płatności
  Faktura
  VAT Do zamówienia otrzymasz fakturę VAT
  Opis szczegółowy

  Masowe zarządzanie cenami w PrestaShop

  Wygodna praca z cenami i promocjami

  PriceMaster przyśpieszy Twoją pracę z cenami w PrestaShop. Wskaż zakres produktów wg dowolnych kryteriów, a następnie wybierz operacje, jakie chcesz przeprowadzić na cenach.

  • Wskazywanie produktów i masowa praca z cenami wg dowolnych kryteriów.
  • Bogaty wybór masowych operacji na cenach: zmiana wszystkich rodzajów cen, marża i narzut, zaokrąglanie, zarządzanie cenami na 1 ekranie oraz wiele więcej.
  • Generowanie cen promocyjnych i specyficznych dla produktów i kombinacji.
  • Wykrywanie aktualizacji cen z ERP, CSV, XML i wykonywanie zaplanowanych operacji na cenach.
  2169983103.thumbnail.png
  Kreator - wskaż zakres produktów i utwórz modyfikator cen

  Porównanie licencji standardowej i profesjonalnej

  Licencja standardowaLicencja profesjonalna
  Szybka zmiana
  wszystkich cen

  na 1 ekranie
  NieTak

   

  Pozostałe funkcje modułu oraz wsparcie są takie same dla licencji standardowej i profesjonalnej.
  Po zakupie licencji standardowej możesz wykonać upgrade do licencji profesjonalnej. Obie licencje są dożywotnie dla 1 sklepu.

  Szybka zmiana wszystkich cen na 1 ekranie

  Funkcja dostępna tylko w licencji profesjonalnej

  Funkcje opisane w tej sekcji są dostępne tylko w licencji profesjonalnej.

  Szybka edycja cen na 1 ekranie

  W module znajdziesz listę produktów z wyszukiwaniem i filtrowaniem. Z poziomu listy możesz edytować wszystkie rodzaje cen produktów i kombinacji.

  • Kliknij cenę, aby ją edytować. Wpisz wartość, zmiana zapisze się natychmiast bez przeładowania strony.
  • Kliknij w nazwę produktu, aby pokazać ceny kombinacji oraz ceny w walutach (jeśli korzystasz z wielu walut w sklepie).
  • Wartości netto i brutto są przeliczane automatycznie.

   

  Tworzenie cen promocyjnych na 1 ekranie

  Możesz szybko utworzyć cenę promocyjną dla produktu i/lub kombinacji:

  • Podaj cenę promocyjna lub podaj obniżkę ceny w %. Moduł natychmiast wygeneruje nową cenę specyficzną dla produktu.
  • Jeśli produkt posiada już ceny specyficzne - moduł zapyta się, co chcesz zrobić.
  2147709467.thumbnail.png
  PriceMaster: szybka edycja wszystkich rodzajów cen na jednym ekranie
  4206066439.thumbnail.png
  Tworzenie nowej ceny promocyjnej - podaj nową cenę lub obniżkę % względem ceny produktu.

  Kreator - utwórz modyfikatory dla cen

  Masowa modyfikacja cen

  1. Utwórz modyfikator dla cen

  • W module znajduje się kreator, z którym możesz modyfikować i generować nowe ceny dla produktów i kombinacji wg dowolnych potrzeb.
  • Utworzone modyfikatory znajdziesz na liście modyfikatorów w głównym oknie modułu.
  Lists reguł - modyfikatorów cen produktów w PrestaShop
  Lista modyfikatorów cenowych. Ważność modyfikatora możesz zmieniać metodą przeciągnij i upuść.

  2. Wybierz zakres produktów i kombinacji

  • Wskaż produkty, dla których chcesz zmienić, modyfikować lub generować nowe ceny. 
  • Kryteria wyboru produktów możesz łączyć ze sobą z założeniem, że wszystkie kryteria muszą być spełnione lub wystarczy, że spełnione zostanie tylko jedno z wybranych kryteriów.
  • Kategoria
  • Producent
  • Dostawca
  • Posiadana cecha
  • Posiadany atrybut
  • Zakres ceny od - do 
  • Produkty wskazane ręcznie

  3. Wybierz operacje na cenach

  • W module znajduje się bogaty wybór różnych operacji, które możesz wykonać na cenach.
  • Szybko dopasujesz ceny swoich produktów do podaży na rynku, konkurencyjności lub polityki cenowej.
  • Masowa zmiana cen
  • Marża i narzut
  • Generowanie cen specyficznych
  • Zaokrąglanie
  • Generowanie i modyfikowanie cen kombinacji
  • Generowanie cen promocyjnych

  4. Uruchom lub zaplanuj działanie

  • Uruchamianie modyfikatora jednorazowo - zmieniaj natychmiast ceny produktów i kombinacji w Twoim sklepie.
  • Uruchamianie modyfikatora automatycznie i cyklicznie - każdy modyfikator może działać w tle.. Np. gdy pojawią się nowe produkty w Twoim sklepie lub integrator XML, API lub ERP zaktualizuje informacje o cenach, wtedy modyfikator wykona automatyczne operacje na cenach, np. doda marże lub zaokrągli je.

  Przykładowy modyfikator

  1. Do ceny hurtowej produktów z kategorii "Akcesoria" marki "Sony"
  2. Z przedziału cenowego 3-25 EUR
  3. Dodaj marżę 120%
  4. Zapisz nową cenę, jako cena netto
  5. Zaokrąglij cenę netto w górę do .99

  Inteligentna praca z wieloma modyfikatorami cen

  Modyfikator możesz tworzyć dla zakresu produktów lub dla konkretnego produktu:

  • Modyfikatory nadane produktom indywidualnie są wyższe rangom niż modyfikatory dla masowych zakresów produktów.
  • Jeżeli wiele masowych modyfikatorów ma zastosowanie dla tego samego produktu, to zadziała modyfikator, który ma najwyższy priorytet.
  • Priorytet ustal metodą Drag & Drop na liście modyfikatorów.

  Bogaty wybór operacji na cenach produktów i kombinacji

  Marża oraz narzut

  Dodaj masowo marże lub narzut do cen produktów. Wybierz cenę źródłową (cena sprzedaży - zakupu) oraz podaj marżę lub narzut. Cena z marżą lub narzutem zostanie zapisana jako cena sprzedaży produktu (netto/brutto).

  Czym różni się marża od narzutu?

  • Marże wg przedziałów cenowych
  • 0 - 10 EUR = marża 50%
  • 10 - 30 EUR = marża 25%
  • powyżej 30 EUR = marża 10%
  • Marża automatyczna

  Moduł wykrywa zmiany cen (np. na skutek aktualizacji cen z integracji z hurtownią lub z ERP) w Twoim sklepie i automatycznie dodaje marże lub narzut do cen produktów.

  • Marża per produkt

  Dodaj marżę lub narzut pojedynczym produktom, np. dla produktów, które sprzedają się najlepiej lub które mają dużą konkurencję na rynku.

  Masowa zmiana cen

  Wybranym produktom i kombinacjom możesz zmienić cenę zakupu, netto,  brutto oraz jednostkową, w górę lub w dół, procentowo lub kwotowo. 

  Generowanie i modyfikowanie cen kombinacji

  Wskaż zakres produktów oraz atrybutów i wygeneruj masowo ceny dla kombinacji. Np. wygeneruj ceny dla kombinacji z atrybutem "Rozmiar: XXL" o +10 EUR wyższe od ceny netto produktu.

  Generowanie cen zakupu

  Skorzystaj z funkcji modułu, która skopiuje ceny netto lub brutto produktów do pola cena hurtowa. 

  Generowanie cen specyficznych i promocyjnych

  Moduł pozwoli Ci generować masowo ceny specyficzne dla produktów z uwzględnieniem wszystkich kryteriów dostępnych w standardzie PrestaShop.

  chrome_eZ79iVeMeh.png
  • Dzięki cenom specyficznym możesz utworzyć wiele różnych cen dla produktów i kombinacji.
  • Ceny specyficzne możesz generować na podstawie ceny zakupu, ceny netto lub brutto.

  Masowe usuwanie cen specyficznych

  PriceMaster posiada opcję masowego usuwania cen specyficznych w Twoim sklepie. Czynność ta jest przydatna przed generowaniem nowych cen lub gdy ilość cen specyficznych w bazie jest bardzo duża.

  Zaokrąglanie cen

  Ceny produktów możesz dowolnie zaokrąglać w górę lub w dół, np. cenę 127.50 EUR możesz zaokrąglić do: 120, 125, 126.99, 127, 127.99, 129.99, 130 EUR i innych.

  Ceny produktów w walutach

  Pomiń przeliczenia kursów walut w cenie produktu

  Jeśli w PrestaShop korzystasz z wiele walut, to dla każdego produktu i kombinacji możesz podać cenę w każdej walucie włączonej w Twoim sklepie.

  Aby nadać indywidualne ceny w walutach przejdź do edycji produktu, a następnie do zakładki Moduły > PriceMaster. 

  • Unikniesz ruchomych cen przez zmiany kursów walut.
  • Dopasujesz ceny do rynku za granicą.
  18.jpg
  PriceMaster: podaj ceny w walutach w edycji produktu.

  Wykorzystaj pole na cenę zakupu 

  Twoja źródłowa cena w PrestaShop

  Cena zakupu (cena hurtowa, koszt własny) to standardowe pole w PrestaShop, w którym możesz przechowywać cenę, za jaką kupujesz produkt. 

  Klienci sklepu nie mają dostępu do tej ceny, ale Ty możesz wykorzystać to pole do prowadzenia statystyk sprzedaży i ustalania cen.

  Wygeneruj masowo ceny hurtowe

  Skorzystaj z funkcji modułu, która skopiuje ceny netto lub brutto produktów do pola cena hurtowa. 

  • Na podstawie ceny hurtownej możesz tworzyć modyfikatory i generować ceny netto, brutto, jednostkowe oraz specyficzne dla produktów i kombinacji.
  • Dzięki wykorzystaniu ceny hurtowej możesz wygodnie korzystać z marży i narzutu dla cen w Twoim sklepie PrestaShop.

  Integracja cen z hurtowniami i ERP

  Wykrywanie zmian cen produktów

  PriceMaster wykryje zmiany cen w bazie danych wykonane przez zewnętrzne integracje i wykona zaplanowane operacje, np. naliczy marże, narzut lub zaokrągli ceny. 

  PriceMaster w edycji Produktu oraz na Liście produktów

  Wygodna praca z cenami

  PriceMaster w edycji produktu

  • W Back-Office w karcie edycji produktu, przejdź do zakładki Moduły > PriceMaster.
  • Ustawisz tu narzut, marżę oraz podasz ceny produktu bezpośrednio w walutach, które są włączone w Twoim sklepie.
  prestashop-prices-currencies.png
  PriceMaster: Operacje na cenach w edycji produktu

  PriceMaster na liście produktów

  • W konfiguracji modułu włącz dodatkową kolumnę na liście produktów dla szybkiego ustawiania marży lub narzutu.
  • Możesz szybko dodawać i modyfikować marże lub narzut z poziomu listy produktów w katalogu PrestaShop.
  • Zmiana zapisuje się automatycznie, od razu po wpisaniu - bez przeładowania strony.
  prestashop price margin
  PriceMaster: szybkie zarządzanie marżą i narzutem na liście produktów

  Kody promocyjne obniżające marżę / narzut

  Ekstra funkcja B2B

  Jeśli będziesz korzystać z marży, to w module możesz wygenerować kody rabatowe, które obniżą marżę na produkt, a nie cenę produktu.

  • Dzięki kodom rabatowym na marżę produkty sprzedasz zawsze z zyskiem. Wykorzystaj to rozwiązanie w ofercie dla klientów B2B i B2C.

  Tworzenie kodu promocyjnego obniżającego marżę

  1. Podaj nazwę, dostępną ilość i datę ważności kodu rabatowego.
  2. Połącz kod rabatowy z utworzonym modyfikatorem dla marży lub narzutu.
  3. Kod rabatowy 7% obniży wartość marży lub narzutu na np. z 12% -> 7%.

  Tryb dualności cenowej

  Ekstra funkcja

  Tworząc modyfikator cen, możesz wybrać w jakim trybie ma on pracować. 

  Tryb główny
  Zmiany cen w bazie danych

  W tym trybie masz gwarancję jednolitych cen w sklepie oraz w  integracjach korzystających z bazy danych, np. ERP, Amazon, feedy XML do integracji z Google Merchant Center, Facebook Marketplace i innych.

  • Zmiana cen następują w bazie danych.
  • Zmiana cen widoczna jest w sklepie i dla integracji korzystających z Twojej bazy.

  Tryb dodatkowy
  Zmiany cen z pominięciem bazy danych

  Tryb ten jest przydatny, gdy chcesz przeprowadzić promocję tylko w sklepie, bez zmiany cen w bazie danych, z której korzystają zewnętrzne integracje. W bazie danych możesz przechowywać inne ceny, a na sklepie wyświetlać inne ceny.

  • Przeliczenie cen tylko w przeglądarce klienta.
  • Ceny w bazie danych nie ulega zmianie. 
  • Jest to proces niezauważany dla klienta.

  Bezpieczeństwo i przejrzystość działania modułu

  Ekstra funkcje

  Statystyki

  Przed każdą zmianą cen moduł przedstawi Ci statystyki dotyczące produktów, dla którym ceny będą zmieniane lub generowane i zapyta, czy na pewno chcesz rozpocząć proces. 

  Log pracy

  Każda operacja wykonana przez moduł zapisywana jest do pliku log, który zawiera kod produktu oraz cenę przed zmianą i po zmianie:: 

  Operacja #3221:  PRODUCT_CODE: 100 EUR -> 95 EUR (-5%).

  Backup i przywracanie cen

  Przed każdą operacją moduł wykonuje szyfrowany backup w wszystkich tabel w bazie danych, które przechowują informacje o cenach. Kopie dostępne są w module i w każdej chwili możesz przywrócić ceny z dowolnego okresu.

  Changelog ()
  Ładowanie...
  Komentarze ()
  Opinie zamieszczane w naszym sklepie nie są w żaden sposób sponsorowane. Weryfikujemy również, czy zostały dodane przez klientów, którzy dokonali u nas zakupów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat zapoznaj się z naszym Regulaminem.
  prestashow.pl
  2024-04-05
  MAZZONI, Wasz błąd został naprawiony wraz z najnowszą wersją modułu. Dzięki za zgłoszenie!
  MAZZONI
  2024-04-03
  Trzy razy pisaliśmy w sprawie błędu który pojawia się podczas testowania funkcji zmiany ceny w wersji demo i za każdym razem pomimo otrzymania odp., że został on naprawiony w dalszym ciągu występuje - nie da się nic zrobić (frustrujące)...

  "An error occurred while creating an object. pshow_pricemaster_config (Unknown column 'auto_renew' in 'field list')"
  Marcin
  2023-06-27
  Bardzo dobry moduł. z wieloma możliwościami.
  Po roku używania modułu, widzę tylko jeden spory minus tzn. "Przed każdą operacją moduł wykonuje backup tabel w bazie danych" i mi się uzbierało już ponad 6 tys. backupów, które zajmują ponad 160 GB !!! Przydałaby się opcja wyłączenia tych backupów i/lub masowego ich usuwania. Mogę oczywiście usunąć fizycznie pliki z z serwera, ale na liście backupów w module nadal są one widoczne i obawiam się czy nie będzie to powodowało jakichś problemów.
  Poza tym moduł działa rewelacyjnie!
  szekla4x4.pl
  2023-05-12
  Masowe zarządzanie cenami, zmianami cen, marżą i promocjami z tym modułem to bajka. Polecamy.
  Urszula M
  2022-07-13
  Możliwość podawania cen w walutach sklepu to jest to, czego potrzebowaliśmy. Ogółem jako jedyni dbacie o sprzedawców międzynarodowych. Plus za to:)Polecamy.
  Dan
  2022-05-20
  Useful but very expensive module.
  Rajmund
  2021-07-28
  Moduł ma wiele różnych opcji do pracy z cenami. Wygląd modułu po ostatnich aktualizacjach uległ sporym zmianom, dzięki czemu moduł używa się całkiem przyjemnie. Dlatego teraz w pełni polecam :-)
  prestashow.pl
  2021-04-28
  Łukasz K zaktualizują moduł. Funkcja marzy/narzutu dla przedziałów cenowych pojawiła się z ostatnia aktualizacją.
  Mateusz Ł dodanie doboru produktów po cenach i stanie magazynowym zakolejkowalismy dla kolejnych wersji.
  Łukasz K
  2021-04-14
  Moduł nie posiada tak podstawowej fukcji jak dodawanie reguł cenowych. Przy zmianie cen, nie ma możliwości dodania różnych stawek procentowych dla róznych przedziałów cenowych (np. 0-100zł=+50%, 500-1000zł=+25%).
  prestashow.pl
  2021-03-07
  Mateusz Ł. zakolejkowaliśmy te funkcje i dodamy je niebawem do modułu.
  Mateusz Ł
  2021-03-02
  Moduł posiada bardzo ubogie i wybiórcze możliwości w zakresie filtrowania produktów. Nie można filtrować np. po cenie czy stanie magazynowym. W moim przypadku, moduł bezużyteczny.
  Marcin N
  2020-10-09
  Podłączony do Crona 2x dziennie uaktualnia mi ceny nowych produktów z hurtowni.
  Michał Karpiński
  2020-04-03
  Ostatnie zmiany związane z marżami i kodami rabatowymi rewelacyjne! Oby tak dalej! Nie ma się co zastanawiać! Moduł MUST HAVE
  Michał Kątnik
  2020-02-14
  Rozważam zakup tego modułu, lecz w wersji demonstracyjnej podczas generowania specjalnej ceny dla produktów, przy zamówieniach np. min. 50 szt i obniżonej cenie o te powiedzmy 10% na wszystkich produktach, i dla wszystkich klientów, próba zapisania takiej konfiguracji kończy się błędem:
  An error occurred while creating an object. pshow_pricemaster_config (Unknown column 'rounds_list' in 'field list')

  Nasuwa się pytanie, czy to wina konfiguracji sklepu demonstracyjnego, czy to jakiś błąd w skryptach?
  WParts
  2020-02-14
  OK
  Kazimierz Kula
  2020-02-07
  Mamy integracje z hurtownią. Moduł nadaje marżę i zaokrągla ceny. Raz ustawione działa od 2 tygodni więc polecam
  Michał Kosieradzki
  2019-12-12
  Genialny moduł!!!
  Olaf Aleksander
  2019-08-17
  Dziękujemy za masowe zarządzanie marżami z poziomu listy produktów w back-officie. Pomyslcie o edycji kolumn z cenami z tego poziomu:) Moduł godny polecenia.
  Adam Taternik
  2019-07-30
  Dzięki za dodanie marży dla produktu! Marżę i zaokrąglanie działają bezobsługowo.
  prestashow.pl
  2019-05-13
  BLUESOFT - w dniu dzisiejszym opcja masowego zaokrąglania cen została dodana do modułu. Zachęcamy do zakupu lub aktualizacji modułu.
  BLUESOFT
  2019-05-09
  Kiedy można spodziewać się obiecanego masowego zaokrąglania cen?
  Anastazja Małyska
  2019-04-28
  Importujemy produkty Improterem XML od PrestaShow. Można w nim ustawić marżę do importowanych cen, ale wymaga to puszczenia aktualizacji z pliku. W PRICEMASTER ustawiliśmy marżę na produkty wg. kategorii. Korzystamy też z mary wg. producenta. Raz ustawione działa praktycznie bezobsługowo.
  Wojciech Polkowski
  2018-07-13
  Bardzo fajny moduł. Masowo dodaliśmy promocje procentowe (ceny specyficzne) dla produktów jednego producenta a po tygodniu mogliśmy je tym modułem usunąć. Opcji jest więcej, ale to nam w zupełności wystarcza. Dzięki:)

  Napisz komentarz lub pytanie

  Twoja aktywność może być pomocna dla społeczności. Dodając opinię wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

  • Rating:

  Wymagania techniczne

  Więcej nt. wymagań przeczytasz w bazie wiedzy
  Minimalne wymagania dla wszystkich modułów:

  • PHP 7.1 - 8.x 
  • Rozszerzenie serwera ionCube Loader
  • Tylko PrestaShop Importer: PHP libxml  w wersji > 2.9.3
  • Tylko PrestaShop Facebook Integrator: PHP 7.2 lub wyższe
  • Tylko PrestaShop VAT Walidator:  PHP SOAP 
  Wsparcie i aktualizacje
  • Do modułu otrzymujesz 3-miesięczny dostęp do wsparcia.
  • Wsparcie daje Ci dostęp do HelpDesk oraz do aktualizacji modułów.
  • Po wygaśnięciu wsparcia masz stały dostęp do modułu w wersji, która była dostępna w dniu wygaśnięcia Twojego wsparcia.
  • Dostęp do wsparcia możesz wydłużyć w dowolnym momencie 

  Aktualizacje modułów
  90 dni

  Moduły poinformują Cię o dostępnej aktualizacji. Zapoznaj się z changelog. Aktualizację modułu wykonasz wygodnie 1-kliknięciem.

  Wsparcie HelpDesk
  90 dni

  HelpDesk to panel, w którym dostarczamy pomoc dla modułów. Na HelpDesk możesz zamawiać modyfikacje oraz indywidualne prace programistyczne.

  Baza Wiedzy - FAQ
  Za darmo

  Baza wiedzy jest  dostępna dla wszystkich. Znajdziesz w niej dokumentacje modułów oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 

  Licencja

  Domena główna i domeny dodatkowe

  • Licencja na moduł jest wieczysta i możesz używać jej bez ograniczeń czasowych.
  • Licencję modułu możesz przypisać do 1 sklepu = 1 domeny.
  • Możesz dodać dodatkową domenę dla sklepu testowego.
  • Zmiana domeny jest możliwa - w tym celu skontaktuj się z nami.

  Domeny Multistore

  • Wszystkie nasze moduły obsługują PrestaShop Multistore
  • Obsługa nielimitowanej liczby domen dla PrestaShop Multistore wymaga zakupienia obsługi multistore dla modułu.

  Modyfikowanie kodu modułu

  • Kod modułu związany z integracją ze sklepem oraz z wyglądem (.tpl, .css, .js) ma otwarty kod źródłowy i możesz go dowolnie modyfikować.
  • Kod źródłowy modułu (.php) szyfrowany jest ionCube.
  Demo