-30%

 

PrestaShop Invoices Extender Manager


Works with PrestaShop: 1.5 1.6 1.7  

The module allows you to automatically manage all types of invoices issued for orders in the PrestaShop and generate invoices “on the go":  VAT Invoice, Proforma Invoice, Duplicate Invoice, Correction Invoice and Return Invoice.

Our modules are licensed - one module could be used in one store. License is lifetime. If you need more modules please contact us to get a discount .
Extend HelpDesk and Updates access:   You can use the purchased module in your store without any time limits. 3-month a ccess to 1-click updates and HelpDesk are included in module pric. You can extend it at any time. Access to support and updates cover ALL modules purchased in our store.
Select additional services and mods:
You can install module in your store yourself.   You can also use installation service by us.   Installation of purchased modules is free.   To use it, log in after order at helpdesk.prestashow.pl.

- +

Does invoicing take too much of your time? Do you pay for external subscription systems for invoicing to which you provide information about sales and customers? If yes, this module is for you. The module allows you to automatically manage all types of invoices issued for orders in the PrestaShop and generate invoices “on the go”.

Universal invoice handling module for PrestaShop

The module will automatically handle invoices for orders in your shop. It will also allow you to manually generate invoices for customers of the shop and products from the catalogue. You will be able to generate invoices for the any recipient data and with items from outside the catalogue of the shop. If the online shop is the main source of sales in your business, this module will allow you to comprehensively manage sales invoices within your company.

Safe and up-to-date

The module does not interfere with customer, product or order data in your shop. All information is retrieved from PrestaShop and then processed and stored in its own database. The only interference with the order data in the shop concerns Correcting Invoice – when generating Correcting Invoices with a change of the shipping method, the module also changes it in the PrestaShop order. The module also uses PrestaShop override files – it does not interfere with the shop’s core. The structure of invoices in the module and data concerning the amounts, prices, items and contractors are accepted by accounting programmes and offices and comply with all standards.

Support for any invoice type

The module quickly and transparently provides you with complete insight and assistance in issuing invoices for customers and orders in your shop. The module will allow you to issue:

 • VAT Invoice – invoice for sales of products/services.
 • Proforma Invoice – VAT invoice for purchase, “PROFORMA” instead of the invoice number
 • Duplicate Invoice – a VAT invoice with “Duplicate” note and the date of the duplicate. Other information on the duplicate invoice remains unchanged.
 • Correcting Invoice – presenting changes in the invoice data BEFORE and AFTER the changes. It allows you to change the issuing agent’s and recipient’s data, dates and products/services (name, quantities, prices).
 • Return Invoice – correcting invoice with full return of products/services.

Convenient access to invoices

You can view and generate invoices directly in the module and on the order's details page. The invoice lists can be filtered and browsed quickly without reloading the page. You can also view invoices generated for orders in the shop and invoices generated “manually”.

It is possible to access the invoices in “My Account” of the shop's logged customer account. “INVOICES” tab, the customer will have access to all invoices issued manually for him or her and to the orders in the shop.

Custom invoice numbering configuration

For each invoice type, you can set any numbering using predefined variables such as YEAR, MONTH, DAY and CONSECUTIVE INVOICE NUMBER. With these simple rules you can create any numbering of invoices:

{%%%%%} – % indicates the length of the numeric part of the invoice symbol (if the serial number of the invoice is 100, the invoice will contain 00100)
{RRRRR} – year in YYYYY format (2016)
{RR} – year in YY format (01-99)
MM} – month in MM format (01-12)
{M} – month in M format (1-12)
{DD} – day in DD format (01-31)
{D} – a day in D format (1-31)

e.g: For invoice no.: 2018/02/FV1234 create: {YYYY}/{MM}/FV{%%%%}

Additionally, you can set resetting the numbering {%} at the beginning of each month.

Automatic generation of invoices

The module can automatically generate invoices for orders in your shop. E.g. a PROFORMA invoice will be generated for “Awaiting payment” status  (you could set statuses, when every type of invoice have to be generated) and a VAT invoice for the “Payment accepted” status. You can also generate invoices manually by clicking on “GENERATE INVOICE...” on the order page.

Manual adding of invoices

Apart form generating invoices for orders in the shop, you can also add invoices manually. The module allows you to fully support sales from sales channels other than the online store. Invoices added “manually” can be generated for the recipient’s data from PrestaShop (autocomplete) or outside the shop’s database . You can also add products/services to your invoice from database or any.

Invoices in the order preview in the shop

In the document list in the order details in the back-office you can generate sales documents for your order: Proforma Invoice, VAT Invoice, Return Invoice, Correcting Invoice and Duplicate Invoice. You can add an invoice to your order at any time, regardless of the status of your order. Invoices can be removed and edited (correction issued).

Access to the invoices in “My Account”

Optionally, you can activate the “INVOICE” tab, which will appear in “My Account” of a logged-in customer. The customer can download invoices generated for the orders placed in the shop as well as the invoices that you have issued manually.

Work with Multistore and Multilanguage

Your invoices can be generated independently for all Multistore shops. For each shop you can set up an independent entity issuing invoices. All phrases in the module and on the invoices can be translated into any language. The module is fully translated both into Polish and English.

Quick access to the most important information

The module menu gives you quick access to the following items:

 • Invoice configuration – individual configuration of each invoice type: numbering format, initial number, order status for which it is to be automatically generated.
 • Invoice list – a list of all generated invoices for orders and invoices added manually. The list can be browsed (Ajax) and filtered.
 • Global settings – invoice issuing agent’s data (cooperation with Multistore), logotype, bank and transfer data, enable “Invoices” tab in “my account” of the customer.
 • Create invoice manually – issue an invoice “on the go” for the data of a customer of the shop or any other entity. This allows you to handle customers from other sales channels.

Create your own invoice templates (layouts)

Invoice template is a .tpl file of which the module generates PDF invoices. Nothing prevents you from creating your own custom view! The whole template content can be translated at the PrestaShop translation management level. You can preview the template by generating a PDF invoice preview with sample data.

Soon in the module:

 • E-mail notifications
 • Downloading data from the Central Statistical Office (GUS)
 • After selecting a customer, one of all addresses will be selected
 • In configuration – values converted according to the exchange rate in the form after the currency change
 • Invoice or Receipt – selection of the type of account during the execution of the order by the customer
 • Export of invoices to CSV for the most popular accounting programmes

 

Loading...
2019-03-13 | prestashow.pl

Anna
ad. 1 Moduł obsługuje wielowalutowość i wielojęzyczność - faktury wystawiane są w języku polskim, a dla krajów innych niż Polska w języku w języku angielskim i walucie z zamówienia
ad. 2 Pobieranie kursów walut z NBP jest wdrożone i aktualizacje kolejno docierają do użytkowników.
ad. 3 Powiadomienia na wiele adresów email (wysyłka korzysta z ustawień i konta ustawionego w PrestaShop) również jest wdrożone i kolejno dociera do użytkowników.
ad. 4 Logo do faktury możesz wgrać z poziomu ustawień modułu - tam gdzie podajesz dane wystawcy faktury. Z podstawami HTML i CSS można samodzielnie edytować wygląd faktur PDF
ad. 5 Tak jak w ad. 1 - moduł do krajów z poza Polski generuje fakturę po angielsku z walutą zakupu. Na fakturach z inną walutą niż waluta kraju sklepu znajduje się przeliczenie waluty zakupu do waluty sklepu po kursie z NBP.

Robert
Funkcja eksportu faktur do CSV jest wdrożona i kolejno dociera do użytkowników z aktualizacją

2019-03-11 | Robert Legierski

Kiedy planujecie dodać w tym module możliwość eksportu faktur do pliku .csv?

2019-03-11 | Robert Legierski

Kiedy planujecie dodać w tym module możliwość eksportu faktur do pliku .csv?

2019-03-05 | Anna W

Brakuje Mi
1. Dwujęzyczności i dwuwalutowości, chyba że jest a nie ma w opisie
2. Przeliczenia innych walut na Kurs NBP i uwidocznienia tego na fakturze poza normalna walutą zakupu przez Klienta.
3. Powiadomienia email do dwóch różnych adresów np: od razu do biura księgowego oczywiście opcji faktury właściwej nie proforma.
4. Czy ta modyfikacja wyglądu faktur jest bezpieczna dla stabilności Modułu? Czy zmiana logo na fakturze nie zmienia logo w opcji szablonu Presty?
5. Jeszcze jedno czego brakuje to czy istniałaby możliwość wysyłania faktur z dopiskiem innym dla np: poszczególnych krajów sprzedaży, bo np: taki wymóg jest w DPD żeby na fakturze poza UE czyli Norwegia, Szwajcaria itp były inne opisy dla Agencji Celnej i zeby nie robić tego ręcznie za każdym razem to zeby można było ustawić ze do kraju x idzie inny wzór faktury a do kraju y inny a do Polski po polsku a do innych krajów obszaru wolnego handlu UE inny i wtedy dwuwalutowy i dwujezyczny z przeliczeniem na KUrs NBP

Write comment

 • Apache lub nginx (nginx > apache)
 • PHP >= 5.5.9 (higer is better, PHP 7 is optimal)
 • MySQL >= 5
 • PHP extension libxml (in all version except2.9.3 which contains bugs)
 • Optional server addons/services/cache for better performance: mcrypt, openssl, zip, curl, gd, pdo, varnishd, mod_pagespeed, memcached or apc
DO YOU KNOW that this tabs was mass generated by our Magic Tabs & Sections For Product Page module that you coudl use also in your shop: https://prestashow.pl/en/7-pshow-product-tabs.html

Updates of PrestaShow modules

Module price includes 3 months of free updates 

Our modules has a ease-to-use system of automatic 1-click updates. With 1-click you will update our modules directly in your store. Our modules inform about the appearance of the new version and inform you about the changes introduced by the new version. It is good to use updates - they introduce patches and new features for free.

Support and warranty 

Module price includes 3 months of free HelpDesk access 

Using our helpdesk.prestashow.pl support panel you got guaranteed that we response at your ticket in 72 hours. HelpDesk will provide you technical support. Questions and reported bugs you will get with a 1-click update.

Access to support and updates are optional. You do not need to activate additional support to use our modules - purchased module you can use in one store without any time limits. If your support period expires, you can extend it at any time by purchasing one of the available packages: SUPPORT & UPDATE PACKAGES. Purchase of the package will automatically activate on your account and extend your access to the Updates in purchased modules and HelpDesk.

DO YOU KNOW that this tabs was mass generated by our Magic Tabs & Sections For Product Page module that you coudl use also in your shop: https://prestashow.pl/en/7-pshow-product-tabs.html

Check also