-30%

 

Faktury PrestaShop - kompleksowa obsługa fakturowania sprzedaży


Działa z PrestaShop: 1.5 1.6 1.7  

Kompletne zarządzanie fakturami jednym modułem dla PrestaShop: Proforma, VAT,  Duplikat, Korekta oraz Zwrot. Własna numeracja faktur. Wystawianie faktur dla zamówień oraz ręczne generowanie faktur. Alternatywa dla zewnętrznych systemów do fakturowania.

Nasze moduły są licencjonowane, tzn. że jeden moduł można wykorzystać w jednym sklepie. Licencja jest wieczysta. Jeśli potrzebujesz więcej modułów skontaktuj się z nami, aby otrzymać rabat.
Wsparcie techniczne:   Zakupiony moduł możesz używać w swoim sklepie bez ograniczeń czasowych. 3-miesięczne wsparcie i aktualizacje są wliczone w cenę modułu. Dostęp do aktualizacji i HelpDesk będziesz mógł wydłużyć w dowolnym czasie. Dostęp do wsparcia i aktualizacji obejmuje WSZYSTKIE moduły zakupione w naszym sklepie.
Dobierz dodatkowe usługi i rozszerzenia:
Moduły PRESTASHOW w swoim sklepie możesz zainstalować samodzielnie. Możesz również skorzystać z usługi instalacji. Gwarantujemy działanie naszych modułów, dlatego instalacja zakupionych modułów jest darmowa. Aby skorzystać zaloguj się po zakupie modułu na helpdesk.prestashow.pl.

- +

Jeśli fakturowanie pochłania zbyt wiele Twojego czasu lub płacisz za zewnętrzne systemy abonamentowe do fakturowania, którym udostępniasz informacje o sprzedaży i kontrahentach - to ten moduł jest dla Ciebie. Moduł pozwala automatycznie zarządzać fakturami wystawianymi do zamówień w sklepie oraz generować faktury "z ręki". Obsługa faktury: proforma, vat, duplikat, korekta oraz zwrot.

PrestaShop - faktury

Moduł w automatyczny sposób obsłuży faktury do zamówień w Twoim sklepie. Umożliwi Ci także ręczne generowanie faktur dla klientów sklepu oraz produktów z katalogu. W module możesz wygenerować faktury na dane dowolnego odbiorcy i z pozycjami spoza katalogu sklepu. Jeśli sklep internetowy jest głównym źródłem sprzedaży w Twojej działalności, to moduł ten w pełni pozwoli Ci zarządzać fakturami sprzedaży w Twojej firmie.

Obsługa wszystkich typów faktur

Moduł szybko i przejrzyście zapewni Ci kompletny wgląd i pomoc w wystawianiu dla klientów i zamówień Twojego sklepu. Dzięki modułowi wystawisz:

 • Faktura VAT - faktura sprzedaży produktów/usług
 • Faktura Proforma - faktura VAT za zakup, zamiast numeru faktury napis "PROFORMA"

 • Faktura Duplikat - faktura VAT z dopiskiem “DUPLIKAT" i datą duplikatu. Pozostałe dane na fakturze duplikat nie ulegają zmianie

 • Faktura Korekta - przedstawiająca zmiany danych faktury PRZED i PO zmianach. Umożliwia zmianę danych wystawiającego i odbiorcy, dat oraz produktów/usług (nazwa, ilości, ceny)
 • Faktura Zwrot - faktura korekta z kompletnym zwrotem produktów/usług

Własne ustawienia numeracji faktur

Dla każdego typu faktury możesz ustawić dowolną numerację, korzystając z gotowych zmiennych, takich jak ROK, MIESIĄC, DZIEŃ oraz KOLEJNY NUMER FAKTURY. Dzięki prostym zasadom możesz utworzyć dowolną numerację faktur:

{%%%%%} - liczba % oznacza długość numerycznej części symbolu faktury (jeśli numer porządkowy faktury to 100, to na fakturze pojawi się 00100)
{RRRR} - rok w formacie YYYY (2016)
{RR} - rok w formacie YY (01-99)
{MM} - miesiąc w formacie MM (01-12)
{M} - miesiąc w formacie M (1-12)
{DD} - dzień w formacie DD (01-31)
{D} - dzień w formacie D (1-31)

np.: Dla faktury nr.: 2018/02/FV1234 stwórz: {RRRR}/{MM}/FV{%%%%}

Dodatkowo możesz ustawić zerowanie numeracji {%} wraz z początkiem każdego miesiąca.

Obsługa walut

Faktury generowanie automatycznie oraz wystawiane ręcznie obsługują wszystkie waluty dostępne w Twoim sklepie. Wygenerowane przez nasz moduł faktury są w walucie z zamówienia oraz posiadają podsumowanie z przeliczeniem waluty EUR do PLN wraz z kursem waluty.

Automatyczne generowanie faktur

Moduł może automatycznie generować faktury dla zamówień w Twoim sklepie. Np. dla statusu "Oczekiwanie na płatność" zostanie wygenerowana faktura PROFORMA, a dla statusu "Płatność zaakceptowana" - Faktura VAT. Faktury możesz również generować ręcznie - klikając "WYGENERUJ FAKTURĘ..." na stronie zamówienia.

Ręczne wystawianie faktur

Dzięki modułowi możesz w pełni obsługiwać również sprzedaż pochodzącą z innych kanałów sprzedaży, niż sklep internetowy. Faktury dodawane "ręcznie" możesz generować na dane klienta sklepu (autocomplete) lub dowolne inne dane. Analogicznie możesz dodawać produkty/usługi, kwoty, podatki i waluty do pozycji na fakturze wystawianej ręcznie.

Wygodny dostęp do faktur

Faktury możesz przeglądać oraz generować bezpośrednio w module oraz na stronie zamówienia. Listy faktur możesz filtrować i przeszukiwać w szybki sposób, bez przeładowania strony. Możesz przeglądać faktury wygenerowane do zamówień w sklepie oraz faktury wygenerowane "ręcznie".

Możesz włączyć dostęp do faktur w "Moim Koncie" klienta sklepu. W dodatkowej zakładce "FAKTURY" klient będzie miał dostęp do wszystkich faktur wystawionych dla niego manualnie oraz z zamówień w sklepie.

Faktury w podglądzie zamówienia w sklepie

Na liście dokumentów w szczegółach zamówień w Back-office możesz wygenerować dokumenty sprzedaży dla zamówienia: Fakturę Proforma, Fakturę VAT, Fakturę Zwrot, Fakturę Korekta oraz Duplikat faktury. Fakturę można dodać do zamówienia w każdej chwili bez względu na status zamówienia. Faktury możesz usuwać i edytować (wystawić korektę).

Dostęp do faktur w "Moje Konto"

Opcjonalnie możesz włączyć zakładkę "FAKTURY", która pokaże się w "Moim Koncie" zalogowanego klienta sklepu. Klient może pobierać faktury wygenerowane do zamówień złożonych w sklepie oraz faktury, które wystawiłeś manualnie.

PrestaShop MultiStore oraz MultiLanguage

Twoje faktury możesz generować niezależnie dla wszystkich sklepów w Multistore. Dla każdego sklepu możesz ustawić niezależny podmiot wystawiający faktury. Wszystkie frazy w module oraz na fakturach możesz tłumaczyć na dowolne języki. Moduł jest przetłumaczony w pełni na język polski oraz angielski.

Powiadomienia email 

Automatycznie powiadomienia o wygenerowaniu faktury wraz z fakturą PDF wysyłane na dowolne maile. Fakutra może zostać wysłana do klienta, do właściciela sklepu oraz na dowolne inne maile - np. do księgowości.

Statystyki faktur

Lista faktur sumuje kwoty wszystkich (oraz przefiltrowanych) fakutr, które widoczne są na liście. Dzięki temu możnesz podsumować dochody i podatki dla wybranej waluty lub dla wybranego okresu czasu.

Szybki dostęp do najważniejszych informacji

Menu modułu daje Ci szybki dostęp do następujących pozycji:

 • Konfiguracja Faktur - indywidualna konfiguracja każdego typu faktur: format numeracji, numer początkowy, status zamówienia dla którego ma zostać autoamatycznie wygenerowana
 • Lista faktur - lista wszystkich wygenerowanych faktury do zamówień oraz faktur dodanych ręcznie. Listę można przeszukiwać (Ajax) i filtrować
 • Ustawienia globalne - dane wystawcy faktury (współpraca z Multistore), logotyp, dane banku i przelewu, włącz zakładkę "Faktury" w moim koncie klienta
 • Ręczne generowanie faktur - wystaw fakturę "z ręki" na dane klienta sklepu lub innego dowolnego podmiotu. Dzięki temu możesz obsługiwać klientów z innych kanałów sprzedaży

Własne wyglądy faktur

Szablon faktury to przejrzysty plik .tpl, na podstawie którego moduł generuje faktury PDF. Lista dostępnych wyglądów dla faktur w module jest przez nas stale rozwijana. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś stworzył własny wygląd! Wszystkie treści szablonu możliwe do tłumacznia z poziomu zarządzania tłumaczeniami panelu PrestaShop. Możesz podejrzeć szablon poprzez wygenerowanie podglądu faktury PDF z przykładowymi danymi.

Bezpieczny i aktualny

Moduł nie ingeruje w dane klientów, produktów oraz zamówień w Twoim sklepie. Wszystkie informacje moduł pobiera z PrestaShop, a następnie obrabia i przechowuje we własnej bazie. Jedyna ingerencja w dane zamówień w sklepie dot. Faktury Korekty - przy generowaniu Faktury Korekty ze zmianą metody wysyłki moduł zmienia ją również w zamówieniu. Moduł wykorzystuje również pliki override PrestaShop - nie ingeruje w core sklepu. Struktura faktur w module oraz dane dot. kwot, cen, pozycji oraz kontrachnentów akceptowane są przez programy księgowe i biura rachunkowe oraz zgodne są ze wszystkim standardami.

Niebawem w module

 • Pobieranie danych z GUS
 • Po wybraniu klienta pozwól wybrać jeden ze wszystkich adresów
 • Faktura czy Paragon - wybór rodzaju rachunku w trakcie realizacji Zamówienia przez klienta sklepu
 • Eksport faktur do CSV dla najpopularniejszych programów księgowych
Ładowanie...
2019-03-13 | prestashow.pl

Anna
ad. 1 Moduł obsługuje wielowalutowość i wielojęzyczność - faktury wystawiane są w języku polskim, a dla krajów innych niż Polska w języku w języku angielskim i walucie z zamówienia
ad. 2 Pobieranie kursów walut z NBP jest wdrożone i aktualizacje kolejno docierają do użytkowników.
ad. 3 Powiadomienia na wiele adresów email (wysyłka korzysta z ustawień i konta ustawionego w PrestaShop) również jest wdrożone i kolejno dociera do użytkowników.
ad. 4 Logo do faktury możesz wgrać z poziomu ustawień modułu - tam gdzie podajesz dane wystawcy faktury. Z podstawami HTML i CSS można samodzielnie edytować wygląd faktur PDF
ad. 5 Tak jak w ad. 1 - moduł do krajów z poza Polski generuje fakturę po angielsku z walutą zakupu. Na fakturach z inną walutą niż waluta kraju sklepu znajduje się przeliczenie waluty zakupu do waluty sklepu po kursie z NBP.

Robert
Funkcja eksportu faktur do CSV jest wdrożona i kolejno dociera do użytkowników z aktualizacją

2019-03-11 | Robert Legierski

Kiedy planujecie dodać w tym module możliwość eksportu faktur do pliku .csv?

2019-03-11 | Robert Legierski

Kiedy planujecie dodać w tym module możliwość eksportu faktur do pliku .csv?

2019-03-05 | Anna W

Brakuje Mi
1. Dwujęzyczności i dwuwalutowości, chyba że jest a nie ma w opisie
2. Przeliczenia innych walut na Kurs NBP i uwidocznienia tego na fakturze poza normalna walutą zakupu przez Klienta.
3. Powiadomienia email do dwóch różnych adresów np: od razu do biura księgowego oczywiście opcji faktury właściwej nie proforma.
4. Czy ta modyfikacja wyglądu faktur jest bezpieczna dla stabilności Modułu? Czy zmiana logo na fakturze nie zmienia logo w opcji szablonu Presty?
5. Jeszcze jedno czego brakuje to czy istniałaby możliwość wysyłania faktur z dopiskiem innym dla np: poszczególnych krajów sprzedaży, bo np: taki wymóg jest w DPD żeby na fakturze poza UE czyli Norwegia, Szwajcaria itp były inne opisy dla Agencji Celnej i zeby nie robić tego ręcznie za każdym razem to zeby można było ustawić ze do kraju x idzie inny wzór faktury a do kraju y inny a do Polski po polsku a do innych krajów obszaru wolnego handlu UE inny i wtedy dwuwalutowy i dwujezyczny z przeliczeniem na KUrs NBP

Napisz komentarz

 • Apache lub nginx (nginx > apache)
 • PHP >= 5.5.9 (im wyżej tym lepiej, optymalnie PHP 7)
 • MySQL >= 5
 • Rozszerzenie PHP libxml (w wersji każdej poza 2.9.3, która zawiera błędy)
 • Opcjonalne rozszerzenia/dodatki/cache dla maksymalnej wydajności: mcrypt, openssl, zip, curl, gd, pdo, varnishd, mod_pagespeed, memcached lub apc
CZY WIESZ, ŻE ta dodatkowa zakładka została dodana masowo dla wybranych produktów w sklepie za pomocą naszego modułu Zakładki i Sekcje Dla Strony Produktu. Możesz z tego modułu korzystać również w swoim sklepie: https://prestashow.pl/pl/7-pshow-product-tabs.html

Aktualizacje modułów PrestaShow

W cenie zakupu modułu otrzymujesz 3 miesiące darmowych aktualizacji

Nasze moduł posiadają wygodny system aktualizacji 1-click. W Back-office moduł poinformuje Cię o dostępności nowej wersji. Jednym kliknięciem zaktualizujesz moduł w swoim sklepie do najnowszej wersji.

Korzystając z aktualizacji otrzymujesz regularny dostęp do poprawek, ulepszeń i nowych funkcji.

Wsparcie techniczne i gwarancja 

W cenie zakupu modułu otrzymujesz 3 miesiące darmowego wsparcia technicznego

W każdej chwili możesz skorzystać z darmowej pomocy w instalacji modułów.

Panel helpdesk.prestashow.pl dostępny bezpośrednio w module zapewni Ci pomoc techniczną i merytoryczną związaną z obsługą naszych modułów oraz gwarancję reakcji w < 72 godziny. Zgłoszone życzenia, poprawki i nowości* wgrasz do swojego sklepu 1-kliknięciem korzystając z aktualizacji modułu.

*zastrzegamy sobie prawo do realizacji tylko wybranych życzeń.

Wydłuż dostęp w każdej chwili

Zakupiony moduł możesz wykorzystać w jednym sklepie be ograniczeń czasowych

Jeśli Twój okres wsparcia wygaśnie możesz go przedłużyć w dowolnym momencie kupując jeden z dostępnych pakietów. Zakup pakietu automatycznie aktywuje i wydłuży Twój dostęp do HelpDesk oraz do aktualizacji w modułach zainstalowanych w Twoim sklepie.

CZY WIESZ, ŻE ta dodatkowa zakładka została dodana masowo dla wybranych produktów w sklepie za pomocą naszego modułu Zakładki i Sekcje Dla Strony Produktu. Możesz z tego modułu korzystać również w swoim sklepie: https://prestashow.pl/pl/7-pshow-product-tabs.html

Też się mogą przydać...

0
Wspaniale! (5/5)

Całkowita ocena została obliczona na podstawie  19 opinii zebranych za pośrednictwem serwisu Facebook w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Przeczytaj wszystkie opinie